Od początku marca do końca maja uczniowie klas IV oraz V, dzięki uprzejości Krytej Pływalni "Nemo" we Włoszczowie oraz wsparciu Urzędu Gminy w Oksie na czele z wójtem Tadeuszem Soboniem, brali udział w tzw. Medalowym kwartale. Polegał on na zajęciach z pływania oraz wychowania fizycznego w ramach obchodu Roku Polskich Olimpijczyków. Całość podzielona była na trzy bloki tematyczne: marzec - "Brązowe nogi" w czasie którego uczono się pracy nogami w stylach kraul oraz grzbiet; kwiecień: "Srebrne ręce" – nauka pracy rąk w wyżej wymienionych stylach oraz maj "Złoty cały styl" kiedy to uczniowie łączyli pracę nóg oraz rąk. Pod bardzo miłym i wymagającym okiem instruktorów pływalni: pani Małgorzaty Rembowskiej-Świebody oraz pana Wiktora Morozowskiego młodzi adepci pływania robili szybkie postępy. W czasie zajęć nad uczestnikami i korzystającymi z basenu czuwali bardzo otwarci i chętni do pomocy ratownicy. Oprócz zajęć praktycznych w basenie, nie zabrakło również części teoretyczniej w czasie której uczniowie mogli zapoznać się z wiedzą w zakresie polskich medalistów Igrzysk Olimpijskich w pływaniu. Ostatnie zajęcia na koniec maja finalizował quiz olimpijski ze zdobytej wiedzy. Zadowoleni uczniowie otrzymali pamiątkowe medale oraz soczki ufundowane przez pływalnię "Nemo".  Liczymy iż sprawność oraz wiedza nabyta w czasie tych trzech miesięcy będzie wykorzystywana w praktyce przez naszych uczniów, zwłaszcza podczas zbliżających się wakacji.

1716306285066

P1290808

W naszej szkole   realizowany był program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”,   adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy
w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Program  realizowany był  na pięciu zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:

1) Co to jest zdrowie?

2) Od czego zależy nasze zdrowie?

3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4) Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5) Nie pal przy mnie, proszę!

 

P1290796.jpg

W dniu 7 maja w naszej szkole odbyła się wyjątkowa akademia upamiętniająca doniosłe wydarzenie w historii naszego kraju-uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W akademii brali udział uczniowie naszej szkoły, którzy śpiewając, recytując          i grając na instrumentach muzycznych, zaprezentowali swe talenty i umiejętności. Podczas akademii przypomniano historię uchwalenia Konstytucji i jej znaczenie dla Polski. Podkreślano również wartości, takie jak patriotyzm, wolność
i demokracja, które były zapisane w tym ważnym dokumencie. Uroczystość była wspaniałą okazją do refleksji nad wartościami, które są dla nas ważne jako naród.

P1290742

Światowy Dzień Ziemi to największe święto naszej planety. Obchodzimy go co roku 22 kwietnia. Ma ono na celu promowanie postaw proekologicznych oraz uświadamianie, jak wielki wpływ na kondycję i przyszłość Ziemi ma każdy człowiek. W naszej szkole obchody tego dnia trwały 3 dni. 22 kwietnia w poniedziałek samorząd uczniowski zorganizował akcje „Ubieramy się na zielono” Uczniowie wszystkich klas byli „zielonymi ludkami”. We wtorek we współpracy z Nadleśnictwem Jędrzejów przeprowadziliśmy akcję pod hasłem: „Jesteśmy Eko – sadzimy las”.

P1290674

W dniach 11 -16 marca  w Szkole Podstawowej w Oksie obchodzony był XXXII Tydzień Kultury Języka, którego organizatorami byli nauczyciele języka polskiego.  Motywem przewodnim tegorocznego Tygodnia było hasło: ,,Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa. Jedynie o to mi chodzi” (M. Hłasko ,,Piękni, dwudziestoletni”).  Obchody Tygodnia Kultury Języka w szkole miały na celu: propagowanie języka polskiego wśród uczniów, uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej. Służyły temu organizowane konkursy szkolne, okolicznościowa gazetka propagująca Tydzień Kultury Języka oraz wystawka prac uczniów. 

Tydzień Kultury Języka

P1290601

P1290450