P1290808

W naszej szkole   realizowany był program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”,   adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy
w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Program  realizowany był  na pięciu zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:

1) Co to jest zdrowie?

2) Od czego zależy nasze zdrowie?

3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4) Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5) Nie pal przy mnie, proszę!

 

P1290796.jpg

W dniu 7 maja w naszej szkole odbyła się wyjątkowa akademia upamiętniająca doniosłe wydarzenie w historii naszego kraju-uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W akademii brali udział uczniowie naszej szkoły, którzy śpiewając, recytując          i grając na instrumentach muzycznych, zaprezentowali swe talenty i umiejętności. Podczas akademii przypomniano historię uchwalenia Konstytucji i jej znaczenie dla Polski. Podkreślano również wartości, takie jak patriotyzm, wolność
i demokracja, które były zapisane w tym ważnym dokumencie. Uroczystość była wspaniałą okazją do refleksji nad wartościami, które są dla nas ważne jako naród.

P1290742

Światowy Dzień Ziemi to największe święto naszej planety. Obchodzimy go co roku 22 kwietnia. Ma ono na celu promowanie postaw proekologicznych oraz uświadamianie, jak wielki wpływ na kondycję i przyszłość Ziemi ma każdy człowiek. W naszej szkole obchody tego dnia trwały 3 dni. 22 kwietnia w poniedziałek samorząd uczniowski zorganizował akcje „Ubieramy się na zielono” Uczniowie wszystkich klas byli „zielonymi ludkami”. We wtorek we współpracy z Nadleśnictwem Jędrzejów przeprowadziliśmy akcję pod hasłem: „Jesteśmy Eko – sadzimy las”.

P1290674

W dniach 11 -16 marca  w Szkole Podstawowej w Oksie obchodzony był XXXII Tydzień Kultury Języka, którego organizatorami byli nauczyciele języka polskiego.  Motywem przewodnim tegorocznego Tygodnia było hasło: ,,Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa. Jedynie o to mi chodzi” (M. Hłasko ,,Piękni, dwudziestoletni”).  Obchody Tygodnia Kultury Języka w szkole miały na celu: propagowanie języka polskiego wśród uczniów, uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej. Służyły temu organizowane konkursy szkolne, okolicznościowa gazetka propagująca Tydzień Kultury Języka oraz wystawka prac uczniów. 

Tydzień Kultury Języka

P1290601

P1290450

P1290385