pl. Mikołaja Reja 19 28-363 Oksa,
DOSTOSOWANIA >>>kliknij krawędź

+48 41 38 08 267
sekretariat@spoksa.pl

IMG 080526 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej w Oksie odbyło się zakończenie roku szkolnego 2019/2020.
Ze względu na sytuację epidemiczną uczniowie odbierali swoje świadectwa podzieleni na grupy.
O godzinie 8.00 do szkoły przybyli uczniowie klasy VIII oraz zaproszeni goście w osobach p. Wójta Gminy Oksa Tadeusza Sobonia i księdza kanonika Tadeusza Marczewskiego.
Dyrektor szkoły Leopold Sputo wręczył uczniom nagrody za wzorowe zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce.

Czytaj więcej: Zakończenie roku szkolnego 2019/20

klasazempW ramach zajęć logopedycznych organizowanych na terenie Szkoły Podstawowej w Oksie, uczniowie klasy III przystąpili do akcji „Klasa z Empatią”, organizowanej przez Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Mutyzmu Wybiórczego”. Głównym celem tej akcji jest poprawa samopoczucia i poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. W ramach realizacji akcji uczniowie wypełnili zadania zawarte w regulaminie, odnoszące się do radzenia sobie z sytuacjami lękowymi, wsparcia w sytuacjach trudnych i znaczenia pozytywnych komunikatów kierowanych do innych, za co otrzymali tytuł  „KLASA Z EMPATIĄ”, potwierdzony certyfikatem.

Koordynator Akcji „ Klasa z Empatią”- Ewa Janaska

logoutkW bieżącym roku szkolnym 2019/2020 klasa II uczestniczyła w ogólnopolskiej Kampanii informacyjno- edukacyjnej „Kolejowe ABC- Akcja Mural” realizowanej przez Urząd Transportu Kolejowego.

Projekt ten skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców.

W ten sposób  propagowane są zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce związane z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego.akcjaMural

W ramach realizowanej Kampanii, uczniowie otrzymali: książeczki, materiały edukacyjne oraz dyplom dla Szkoły.

                                                                         Ewa Janaska