Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt edukacyjny FENIKS

Projekty > Projekty zrealizowane
 
 
Logo projektu Feniks
 

W naszej szkole realizowany jest projekt FENIKS. Jest to długotrwały (trzyletni) program odbudowy, popularyzacji i wspomagania fizyki w szkołach w celu rozwijania podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów. Celami programu adresowanymi do uczniów są m.in.:
- zainteresowanie naukami ścisłymi,
- wzmocnienie kompetencji naukowo-technicznych, matematycznych i informatycznych uczniów,
- uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy z fizyki,
- rozwinięcie zainteresowania poznawczo-naukowego.


Projekt powstał przy współpracy Uniwersytetów: Rzeszowskiego, Jagiellońskiego oraz Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zajęcia w ramach projektu oferują uczniom:
popularyzatorskie doświadczenia pokazowe
dla wzbudzenia zainteresowania,
doświadczenia pokazowe wraz z dokładnym wyjaśnieniem zjawiska fizycznego,
eksperymenty pomiarowe - uczeń sam (pod opieką prowadzącego) zestawia układ pomiarowy, wykonuje pomiary, prowadzi ich zapis, robi wykresy, dokonuje obliczeń, dopasowuje i sprawdza zależności poszczególnych parametrów oraz bada ich wpływ na końcowy wynik (prosta analiza danych doświadczalnych). Przez taką analizę uzyskuje dogłębne zrozumienie badanego zjawiska i zyskuje kompetencje kluczowe z dziedzin naukowo technicznej, matematycznej i informatycznej.
Zajęcia odbywają się po lekcjach. Uczniowie wykonują doświadczenia, uczą się dogłębnego rozumienia pojęć i zjawisk fizycznych. Organizowane są także, raz w semestrze, wyjazdy na uczelnię do Kielc, gdzie młodzież uczestniczy w wykładach oraz zajęciach warsztatowych. Bardzo istotnym elementem projektu są także wizyty pracowników uczelni, którzy prezentują uczestnikom najatrakcyjniejsze pokazy fizyczne w oparciu o specjalne zestawy zakupione dla realizacji projektu. W naszej szkole tego typu wizyty odbyły się dwa razy. Mieliśmy okazję zobaczyć ,,Lekcję astronomii” oraz ,,Zajęcia z optyki”. Tematyka zajęć realizowanych w ramach projektu dotyczy następujących działów:
  Fizyka w domu.
  Energia i jej przemiany.
  Ciepło i silniki.
  Światło, dźwięk, powietrze, próżnia.
  Zimno, zimniej, najzimniej
od lodów do kriogeniki.
  Fizyka w służbie człowieka.
  Ruch.
  Procesy falowe - od huśtawki do tsunami.
  Ładunki, prądy, magnesy.
  Elektronika do przetwarzanie informacji.
  Droga do gwiazd - astronomia, astrofizyka, kosmologia.
  Natura światła.
Projekt FENIKS obejmuje również konkursy projektów naukowych o tematyce fizycznej i astronomicznej, których celem jest jak największe aktywizowanie uczniów i nauczycieli wokół samodzielnie realizowanych pomysłów autorskich. Obozy naukowe, trwające tydzień, przewidziane są dla laureatów konkursów projektów naukowych i Internetowej Ligii Fizycznej, oferującej do rozwiązania w regularnych odstępach czasu wiele zadań teoretycznych i doświadczalnych o różnym stopniu trudności. Ich program jest dostosowany do większych niż przeciętne możliwości intelektualnych uczniów, odpowiadając na ich potrzeby rozszerzenia standardowego programu nauczania.
Wszyscy uczniowie bardzo się cieszą, iż mogą uczestniczyć w takim przedsięwzięciu. Chętnie uczęszczają na zajęcia wzbogacając swój zasób wiedzy z dziedziny fizyki oraz astronomii. Uważają, że zajęcia są interesujące i niezbędne do tego, aby rozwijać się w kierunku nauk ścisłych.
Dzięki projektowi szkoła pozyskała pomoce dydaktyczne ułatwiające realizację materiału z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
Opiekunką projektu w naszej szkole jest Pani Dorota Baran.

Uczestnikami projektu, którzy opuścili już nasze mury szkolne byli:
-Grzegorz Gołucki
-Paulina Dąbrowska
-Martyna Adamczyk
-Marta Szczerba
-Kamil Kozub
-Tomasz Różański
-Emilia Maniara
-Agnieszka Radziejewska
-Dominik Gawor
-Jakub Wojtasik
-Cezary Cieślak
-Mateusz Bąk
-Piotr Niechciał
-Przemysław Tarka

Aktualni uczestnicy to:
-Anna Kaczmarek
-Weronika Ulatowska
-Kamila Jasińska
-Agnieszka Baran
-Justyna Ostrowska
-Anna Ciesek
-Adrianna Rosińska
-Grzegorz Obłąk
-Patrycja Fraś
-Magdalena Cholerzyńska
-Roksana Cholerzyńska

GALERIA ZDJĘĆ Z NIEKTÓRYCH NASZYCH ZAJĘĆ


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego