Szkoła Podstawowa w Oksie

Szukaj w serwisie
Idź do spisu treści

Menu główne

Historia Szkoły Podstawowej w Oksie

SZKOŁA PODSTAWOWA W OKSIE > Szkoła Podstawowa

Szkoła Podstawowa w Oksie to blisko 150 lat historii i tradycji. To wyjątkowe miejsce, gdzie zdobywało wiedzę i uczyło się patriotyzmu wiele pokoleń mieszkańców Oksy i okolicznych wsi.

Szkoła w Oksie została założona w 1864 roku, a więc po stłumieniu powstania styczniowego. Początkowo mieściła się w prywatnym domu przy kościele. W 1900 roku dzięki staraniom mieszkańców został wybudowany budynek szkoły. Liczba dzieci uczęszczających w tym czasie do szkoły była jednak ograniczona rozporządzeniem władz. W 1905 roku księżna Radziwiłłowa założyła w Oksie ochronkę, o którą jednak nie dbano i po 7 latach funkcjonowania została zamknięta przez administrację dóbr.

Szkoła funkcjonowała do 1914 roku, kiedy to została zamknięta na dwa lata, gdyż wojska niemieckie stacjonujące w Oksie zajęły budynek. W 1916 roku, dzięki staraniom p. Błasińskiego, który wraz z żoną wyremontował budynek zniszczony w czasie I wojny światowej, dzieci rozpoczęły naukę w dwuklasowej szkole.

W 1923 roku zatwierdzono 3 klasową szkołę, która składała się z 5 oddziałów. Kierownikiem szkoły mianowany został Jan Trela. Do szkoły uczęszczało w tym czasie 169 dzieci. Od 1925 roku placówką zarządza Jan Zakrzewski. Szkoła zaczyna się rozwijać, zostaje przyznany stopień organizacyjny szkoły czteroklasowej. Od 1932 roku przy szkole działa świetlica, z której korzystało również społeczeństwo okolicznych wsi. Od 1933 roku działa w szkole Koło Ligi Obrony Powiatowej i Koło Czerwonego Krzyża.

Wybuch II wojny światowej w 1939 roku przerywa na krótko zajęcia w szkole. W końcu września 1939 r. szkoła wznawia swoją działalność. Mimo ostrych zarządzeń władz okupacyjnych duch nauczania w szkole jest wybitnie patriotyczny. Z tego właśnie powodu 7 sierpnia 1940 roku zostaje aresztowany i wywieziony do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie kierownik szkoły Jan Zakrzewski, skąd już nie wrócił - zginął w Buchenwaldzie w 1944 roku.
Na jego miejsce władze okupacyjne powołały Witolda Lesznera, któremu pod koniec roku szkolnego zostało jednak odebrane prawo nauczania. W tym samym czasie odebrane również zostaje prawo nauczania religii proboszczowi tutejszej parafii ks. Janowi Grabowskiemu.
W okresie okupacji szkołą kieruje Henryk Jędrzejowski. Nauka odbywa się z przerwami. Pewien procent dzieci korzysta z tajnego nauczania, które prowadzi nauczycielka Zofia Moralska.

Szkoła funkcjonuje do 14.01.1945 r. i znowu następuje krótka przerwa w nauce. Po wznowieniu zajęć na zakończenie roku szkolnego w 1945 r. zorganizowana zostaje rewia szkolna, z której dochód przeznaczony zostaje na zakup książek do biblioteki. Szkoła w tym czasie nie posiada żadnej książki, mapy, obrazu - wszystko zostało zarekwirowane przez okupacyjne władze.

Po wojnie nauka wcale nie jest łatwa. Szkoła zmaga się z trudnościami lokalowymi, jest ciasno, a dotychczasowe pomieszczenia wymagają remontu, brakuje książek, pomocy dydaktycznych. W 1962 roku zapada więc decyzja o budowie nowej szkoły. Prace budowlane trwają do 1964 roku. W sierpniu tego roku następuję uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły. Wcześniej, w maju, zostaje odsłonięta tablica upamiętniająca postać Jana Zakrzewskiego, zamordowanego w obozie koncentracyjnym

Wraz ze zmianą podziału administracyjnego kraju nastąpiła reorganizacja systemu oświaty. W 1973 r. powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna w Oksie. Placówka staje się ośmioklasową szkołą gminną, do której uczęszczali uczniowie z Błogoszowa, Kanic i Tyńca. Po kilku latach szkoła zbiorcza została zlikwidowana, a uczniowie znów wrócili do swych szkół. W 1999 roku w ramach reformy szkolnictwa, szkoła została przekształcona w sześcioklasową szkołę podstawową oraz utworzono trzyletnie gimnazjum. W 2007 roku utworzono Zespół Placówek Oświatowych, w skład którego weszła także Szkoła Podstawowa w Oksie. Obecnie funkcję dyrektora pełni mgr inż. Maria Supernat.

W kolejnych latach szkołą kierowali:

 • Kaliksztajn

 • Leon Błaziński

 • Jan Trela

 • Jan Zakrzewski

 • Witold Leszner

 • Henryk Jędrzejowski

 • Franciszek Zborowski

 • Janina Rogozińska

 • Maria Franczak

 • Regina Malinowska

 • Anna Pędziwilk


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego