Drukuj
Odsłony: 214

„IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE, LECZ O KARTCE PAMIĘTAJ” – pod tym hasłem uczniowie naszej placówki w ramach zajęć logopedycznych oraz lekcji języka polskiego zredagowali piękne świąteczne życzenia. Celem Ogólnopolskiej Kampanii Społecznej jest zwrócenie uwagi na ważność relacji międzyludzkich w świecie zdominowanym przez nowe technologie.

Akcja ma zachęcić, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe. Zwraca też uwagę na to, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególnie pamięć o członkach swojej rodziny i wspólne spędzanie wolnego czasu.

Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę e-uzależnień, jak również w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 określone przez MEiN (pkt. 1 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo - profilaktycznego oraz pkt. 4. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno - komunikacyjne).

IMG 0726

DLACZEGO WYSYŁANIE KARTEK JEST WAŻNE:

 

Ida_Swieta_4_plakat_A4_11.png