Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oksie

informuje, że od dnia 17.02.2022r. do dnia 08.03.2022r. trwa nabór dzieci do oddziału przedszkolnego.

Wniosek o przyjęcie można  odebrać  w sekretariacie szkoły.