W dniu 1 marca 2022r. naszą placówkę odwiedził dzielnicowy z  Komisariatu Policji w Małogoszczu sierż. szt. Łukasz Baliński. Celem jego wizyty było wręczenie uczniom dyplomów          i  nagród za udział w konkursie plastycznym na stworzenie demotywatora o tematyce profilaktyki uzależnień organizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną              w Jędrzejowie. Wyróżnienie otrzymały trzy uczennice: Julia Włodarczyk  z klasy V a, Maria Bolechowska kl. VII b oraz  Julia Odias kl. VIII b.  Organizatorzy konkursu gratulują uczniom, nauczycielom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego przedsięwzięcia.

1646306922581