Społeczność Szkoły Podstawowej w Oksie włączyła się w działania pomocowe dla ofiar konfliktu na terenie Ukrainy, przybyłych do naszego kraju. W szkole zorganizowano zbiórkę żywności, środków higieny oraz artykułów szkolnych. Zebrane dary przekazano do Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, należącym do Caritas Diecezji Kieleckiej, gdzie schronienie otrzymało kilkadziesiąt osób, które były zmuszone uciekać przed trwającym zagrożeniem wojennym. Wszystkim uczniom, rodzicom i  pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy za okazane dobro. 

IMG 0832