W dniu 18 marca br.  w naszej szkole odbyły się Eliminacje Szkolne do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM". Eliminacje rozpoczęły się o godz. 10.00 w  jednej z sal naszej szkoły. W zmaganiach wzięło udział 10 uczniów z klas 7-8. Komisja w składzie: dh Sebastian Knap oraz dh Paweł Jaskólski przygotowała              i sprawdziła testy na podstawie których do kolejnego etapu – gminnego, awansowało 6 osób: Mateusz Adamczyk, Jakub Bartoszek, Marcin Kusaj, Jakub Łoziński z klasy 8A; Jakub Skowronek z klasy 8B oraz Jakub Ulżyk z klasy 7B.

Cztery dni później - 22 marca odbył się etap gminny w którym wzięli udział, oprócz naszych wychowanków, uczniowie Szkoły Podstawowej w Węgleszynie. W sumie obecnych było 12 uczniów i uczennic. Komisja w składzie: mł. asp. mgr inż. Krzysztof Pazera (pracownik PSP w Jędrzejowie) oraz Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Oksie: dh Tadeusz Soboń na podstawie przeprowadzonych testów oraz odpowiedzi ustnych wyłoniła zwycięzców. W pierwszej grupie wiekowej – klasy 1-4 zwyciężyła uczennica Szkoły Podstawowej z Węgleszyna Kalina Ciesek. Drugą grupę wiekową – klasy 5-8 również zdominowała uczennica Szkoły Podstawowej z Węgleszyna Julia Rodzim. Obydwie dziewczyny awansowały do kolejnego - powiatowego, etapu OTWP, który odbędzie się w Jędrzejowie. Zaznaczyć musimy, iż wszyscy uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na poczęstunek oraz otrzymali pamiątkowe dyplomy. Pierwsze 3 osoby w każdej z grup wiekowych otrzymały dodatkowo nagrody książkowe ufundowane przez pana Wójta Gminy Oksa - Tadeusza Sobonia.

P1240112