ggggg"Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy"

Zbigniew Herbert 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Marii Korpus - naszej serdecznej koleżanki,  

naczycielki, wychowawczyni, wspaniałego pedagoga.

Panią Marię zapamiętamy jako osobę ciepłą, serdeczną, zawsze uśmiechniętą.

Żegnamy oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,

Uczniowie, Rodzice i Pracownicy

Szkoły Podstawowej  w Oksie