„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół o tematyce ekologicznej, organizowany przez firmę Kubuś.
Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy III przystąpili do XIV edycji programu  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, uzyskując certyfikat potwierdzający udział w tym projekcie.                    W programie uczestniczyło łącznie 20 dzieci.
W ramach programu uczniowie  zrealizowali trzy obowiązkowe scenariusze  zajęć, które umieszczone były w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli:
1. „Dbam o rośliny i zwierzęta – nawet te najmniejsze”
2. „Dbam o aktywność fizyczną”
3. „Dbam o siebie i jem warzywa i owoce".

P1240213.jpg

Podczas realizacji zadań  organizowane były zajęcia o tematyce ekologicznej i przyrodniczej. Uczniowie uczyli się doceniać rolę warzyw i owoców w codziennej diecie. Dowiedzieli się w jaki sposób spędzać aktywnie czas i dbać o kondycję fizyczną. Poza tym poznali sposoby na ochronę środowiska naturalnego i jego zasobów.

   W ramach realizacji scenariusza zajęć „Dbamy o rośliny i zwierzęta – nawet te najmniejsze”, dzieci dowiedziały się, że należy dbać o naturę, ponieważ to dzięki niej możemy żyć.
Obejrzały filmy edukacyjne: „Ochrona przyrody” i „Rośliny i zwierzęta chronione w Polsce”.

W ramach realizacji scenariusza „Dbam o aktywność fizyczną”, dowiedziały się w jaki sposób dbać o aktywność fizyczną i aktywnie spędzać czas.
  Uczniowie  przyswoili również podstawowe informacje o warzywach i owocach. Dowiedziały się, że produkty te to prawdziwa bomba witaminowa. Codziennie zjadały owoce i warzywa, piły soczki owocowe, kształtując właściwe postawy żywieniowe.
   Udział w programie dostarczył uczniom wielu wrażeń. Dzieci były zaangażowane, chętnie współpracowały. Realizowane zajęcia budziły postawy proekologiczne i prozdrowotne.
Efekty uzyskane na skutek wdrożenia w/w programu to:
- poznanie zasad ochrony środowiska naturalnego
- podniesienie sprawności oraz aktywności fizycznej przedszkolaków
- poszerzenie wiedzy o zdrowym odżywianiu
-poszerzenie ekologicznej wiedzy i doświadczeń wśród dzieci
- utrwalenie proekologicznych zachowań
-uczniowie zdobyli certyfikat XIV edycji programu potwierdzający tytuł „Kubusiowi Przyjaciele Natury”.