W ramach obchodów Międzynarodowego  Dnia Ziemi  jak co roku we współpracy z Nadleśnictwem Jędrzejów przeprowadziliśmy akcję pod hasłem: „Jesteśmy Eko – sadzimy las”. Uczniowie klas VII wraz z opiekunami udali się do leśniczówki w Oksie, gdzie pracownicy Nadleśnictwa przeprowadzili krótką pogadankę na temat biocenozy lasu oraz sposobów i metod sadzenia drzew w szkółkach leśnych. Następnie Pan Rafał Terczyński poprowadził ścieżkę dydaktyczną na temat boru mieszanego świeżego aż do przepływającej nieopodal rzeki Nidy. Po wysłuchaniu i omówieniu szczegółów dotyczących sadzenia, uczniowie mogli wykazać się praktycznie i każdy z nich mógł osobiście posadzić kilka sadzonek sosny. Pracownicy Nadleśnictwa zadbali o uczniów częstując ich słodkimi napojami i bułkami. Podsumowaniem tego dnia były wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu, a zwieńczeniem pieczenie kiełbasek na ognisku.  Oprócz tego z banerów tam stojących przypomnieliśmy sobie, jakie zwierzęta zamieszkują lasy naszego terenu. Bardzo dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa szczególnie  Pani Magdalenie Rys oraz Panom: Rafałowi Terczyńskiemu, Andrzejowi Łuszczek, Arturowi Niemstak i Piotrowi Mistal. Głównym celem  naszej akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.  

processed 9d103c62 ee6b 4d54 b461 8c05b8995407 yBURJgKO