W dniach 24.05.2022r., 25.05.2022r.  i 26.05.2022r. w  naszej szkole odbył się egzamin ósmoklasisty.
Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, z matematyki oraz języka angielskiego.
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.
Wynik egzaminu uczniowie poznają 1 lipca.

P1240307