Dnia 17 maja na wycieczkę szkolną do Krakowa   udało się 39 uczniów SP z klas Ia, Ib, II a i Va.  Uczniom towarzyszyły w charakterze opiekunów: mgr Małgorzata Łaskawska, mgr Justyna Rosińska, mgr Bogusława Jaskólska i mgr Ewelina Rosikoń. Wycieczka została zaplanowana i przygotowana perfekcyjnie, dzięki temu, plan został pomyślnie zrealizowany. Uczestnicy utworzyli zgraną grupę. Wraz z przewodnikiem odbyliśmy rejs statkiem po Wiśle, zwiedziliśmy Kościół Mariacki,  Smoczą Jamę i Rynek Główny.  Podczas zwiedzania Wzgórza Wawelskiego uczestnicy wycieczki podziwiali renesansowy dziedziniec na Zamku Królewskim oraz Katedrę Wawelską - symbol wiary, dumy i świetności dawnych czasów. Kraków  bardzo nam się spodobał. Po męczącym dniu obfitym w długie spacery udaliśmy, się do przytulnej restauracji  na obiad przy ulicy Brackiej. Długi dzień zakończyliśmy zakupem pamiątek. Niestety wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Z żalem wyjeżdżaliśmy z  Krakowa. Wszyscy uczestnicy zgodnie oświadczyli, że  odwiedzą go ponownie.