9 grudnia uczniowie klas ósmych naszej szkoły w ramach realizacji Programu Preorientacji Zawodowej   uczestniczyli  w warsztatach informacyjnych prowadzonych przez  doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Jędrzejowie. Tematem zajęć było:  Zawody  poszukiwane na rynku pracy oraz prognozy zapotrzebowania na  kwalifikacje w bliższej i dalszej przyszłości. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy rodzi potrzebę uposażenia młodzieży w wiedzę na temat trendów rynkowych oraz kwalifikacji zawodowych w przyszłości. Poznanie ich pozwoli na świadomy wybór  szkoły średniej. Celem spotkania było również promowanie kształcenia całożyciowego oraz wskazanie w jaki sposób analizując swoje zasoby dokonać właściwego wyboru zawodu i zaplanować swoją ścieżkę rozwoju. Po dwu godzinnej prelekcji, przeplatanej prezentacją multimedialną prowadzące  rozdały uczniom ulotki przedstawiające zawody przyszłości. Zajęcia te, przybliżyły  uczniom zapotrzebowanie na rynku pracy teraz i za kilka lat.