Informacja o naborze do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Oksie

informuje, że od dnia 20.02.2023r. do dnia 10.03.2023r. trwa nabór dzieci do oddziału przedszkolnego.

Termin w postępowaniu uzupełniającym trwa od dnia 03.04.2023r. do dnia 28.04.2023r.

Więcej informacji w załączniku nr 1


Informacja o naborze do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024

Złożenie wniosku o przyjęcie do pierwszej klasy od dnia 01.03.2023r. do dnia 15.03.2023r.

Termin w postępowaniu uzupełniającym trwa od 03.04.2023r. do dnia 28.04.2023r.

Więcej informacji w załączniku nr 2


Wniosek o przyjęcie można  pobrać powyżej lub odebrać w sekretariacie.