W środę, 22 lutego w naszej szkole gościliśmy panią dr Karolinę Jarosz – wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, przedstawicielkę Świętokrzyskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Kielcach. Pani Karolina przeprowadziła warsztaty w klasie V dotyczące wolontariatu. Celem zajęć był rozwój wiedzy  i pozyskanie informacji z zakresu wolontariatu. Podczas warsztatu uczniowie poznali rodzaje i formy wolontariatu, obszary, w które mogą zaangażować się jako wolontariusze oraz praktyczne wskazówki dotyczące współpracy  z organizacjami. Uczniowie zdobyli wiedzę na temat zalet i korzyści płynących z podejmowania działań w zakresie wolontariatu, a także systemu motywacji oraz budowania pozytywnych relacji   w zespołach wolontarystycznych. Praca na zajęciach przebiegała bardzo intensywnie. Uczniowie starali się indywidualnie lub w grupach odpowiedzieć na następujące pytania: „Co to jest wolontariat?”, „Jakie cechy powinien mieć wolontariusz?”,  „Czy każdy może być wolontariuszem?”. Dzięki wykorzystaniu pomocy przygotowanych przez panią Karolinę uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach. Z pewnością udział w warsztatach przyczyni się do lepszego poznania pracy wolontariusza i zachęci uczniów do angażowania się w szkolne akcje wolontaryjne.

331746897 590896189561560 3862004890855683444 n