W dniu 16.06.2023 r. odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową, który był poprzedzony testem. Egzamin praktyczny przeprowadził przedstawiciel Policji. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV, którzy wykazali się umiejętnością jazdy rowerem oraz wiadomościami teoretycznymi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W obydwu dziedzinach uczniowie sprostali stawianym przed nimi wymaganiom. Wydarzeniu temu towarzyszyły spore emocje i radość ze zdobycia uprawnień. Posiadanie Karty Rowerowej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.  

P1270667