9 września 2023 roku odbyła się 12 jubileuszowa edycja Narodowego Czytania. Tegoroczna lektura to „Nad Niemnem”- najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej. Powstawała w latach 1886–1887, a w formie książka ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy, wyrazistych bohaterów i odwołania historyczne dzieło porównywano do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza. Żadna inna książka pisarki nie została tak entuzjastycznie przyjęta przez recenzentów. Chwalono m.in. sprawne połączenie dydaktyzmu z walorami artystycznymi i przemyślaną kompozycję całości.

Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: Trylogię Henryka Sienkiewicza oraz Lalkę Bolesława Prusa. W 2016 roku Andrzej Duda
i Agata Kornhauser-Duda rozpoczęli Narodowe Czytanie Quo vadis Henryka Sienkiewicza w warszawskim Ogrodzie Saskim. W 2017 roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego, a w 2020 Balladyna Juliusza Słowackiego. Tegoroczna centralna uroczystość z udziałem Pary Prezydenckiej odbyła się Ogrodzie Saskim w Warszawie.

Również nasza szkoła kolejny raz uczestniczyła w tej akcji. Organizacją tego wydarzenia zajęła się pani Elżbieta Cholerzyńska, która jest opiekunem szkolnej biblioteki oraz nauczycielki języka polskiego: pani Anna Cholewa i Wioletta Nowakowska. Czytanie fragmentów powieści przygotowali uczniowie z klas VII. Klasa VII a przeczytała fragmenty rozdziału VI, natomiast klasa VIIb fragmenty rozdziału I. Swój występ zaprezentowali kolegom, koleżankom oraz dyrekcji i nauczycielom Szkoły Podstawowej w Oksie. W trakcie czytania uczniowie starali się oddać nastrój utworu oraz charakter bohaterów.

 P1280233