26 września 2023 roku przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w Świętokrzyskim Kongresie Samorządów Uczniowskich, który odbył się w Kielcach. Celem spotkania było między innymi zwiększenie efektywności działań samorządów uczniowskich oraz zachęcenie młodych ludzi do większego zaangażowania w działania swoich społeczności szkolnych. Spotkanie było świetną okazją do dyskusji oraz wymiany dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania samorządów uczniowskich. 

 1699622879269