Obchody rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę na stałe zagościły w kalendarzu uroczystości w Gminie Oksa. Także w tym roku 11 listopada  bardzo uroczyście obchodzono Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W tegorocznych uroczystościach wzięli udział: Wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń, Radni Gminy Oksa, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy, Dyrekcja, nauczyciele, dzieci i młodzież ze szkoły w Oksie oraz licznie przybyli mieszkańcy.  O godzinie 12.oo w Kościele Parafialnym w Oksie odbyła się msza święta w intencji Ojczyzny odprawiona przez Księdza Kanonika Tadeusza Marczewskiego, który w wygłoszonym kazaniu odwoływał się do uczuć patriotycznych słuchaczy, mówił o obowiązkach wobec Ojczyzny,  poszanowaniu wartości,  tradycji oraz pamięci o  przeszłości. Po zakończonej mszy uczestnicy przeszli na cmentarz parafialny, gdzie złożono kwiaty  pod pomnikiem poległych w czasie powstania styczniowego powstańców oraz na grobie uczestnika walk o wolną Polskę, żołnierza legionów Piłsudskiego, Teofila Ślizowskiego i Piotra Jaskólskiego. Następnie w takt dźwięków piosenek legionowych granych przez orkiestrę dętą z Zakrzowa wszyscy udali się do remizy OSP w Oksie. To tu uczniowie Szkoły Podstawowej w Oksie przedstawili  program artystyczny poświęcony wydarzeniom z historii naszego narodu. Recytacje wierszy, piosenki, w które młodzi artyści włożyli całe swoje serca, wprowadziły niezwykły, podniosły nastrój, dostarczyły wzruszenia, niejednemu ze słuchaczy łza zakręciła się w oku. Mimo iż dla młodzieży i dzieci wydarzenia, o których opowiadali stanowią odległą przeszłość, to, jak wielokrotnie podkreślali, ich patriotycznym obowiązkiem jest  pielęgnować przeszłość, jak kwiaty, bo naród, który nie zna swej przeszłości pozbawia się swych korzeni. To na młodym pokoleniu spoczywa obowiązek budowania przyszłości. To młode pokolenie jest łącznikiem między przeszłością a przyszłością. Ten program był więc Ich hołdem złożonym Ojczyźnie. Publiczność nagrodziła występujących gromkimi brawami. W trakcie uroczystości głos zabrał również Wójt Gminy Oksa Pan Tadeusz Soboń, który w swym wystąpieniu także nawiązał do wydarzeń historycznych, podkreślił ich ogromną wagę dla współczesnych pokoleń, które nigdy nie zaznały niedoli wojny. Przybliżył zebranym postacie uczestników walk o niepodległość pochodzących z naszej Małej Ojczyzny: Teofila Ślizowskiego i Piotra Jaskólskiego. Podziękował wszystkim za zaangażowanie i obecność.  Przecież dla nas Polaków 11 listopada 1918 roku to symbol, symbol walki, cierpienia, wytrwałości, symbol miłości Ojczyzny, wreszcie symbol zwycięstwa i wolności.

P1280516