W dniach 11 -16 marca  w Szkole Podstawowej w Oksie obchodzony był XXXII Tydzień Kultury Języka, którego organizatorami byli nauczyciele języka polskiego.  Motywem przewodnim tegorocznego Tygodnia było hasło: ,,Życie, które mi dano, jest tylko opowieścią; ale jak ja ją opowiem, to już moja sprawa. Jedynie o to mi chodzi” (M. Hłasko ,,Piękni, dwudziestoletni”).  Obchody Tygodnia Kultury Języka w szkole miały na celu: propagowanie języka polskiego wśród uczniów, uświadomienie roli języka ojczystego w życiu człowieka i narodu, przygotowanie ucznia do świadomego uczestnictwa w kulturze poprzez prezentację różnych form ekspresji kulturalnej. Służyły temu organizowane konkursy szkolne, okolicznościowa gazetka propagująca Tydzień Kultury Języka oraz wystawka prac uczniów. 

Tydzień Kultury Języka

 

W roku bieżącym odbyły się następujące konkursy: dyktando o tytuł ,,Mistrza ortografii”  w kategorii klas  IV- V i VI- VII. ,,Mistrzem ortografii”  klas IV -V została Eliza Malarz z klasy V, natomiast po ten sam tytuł w klasach VI - VII sięgnęła Maja Kuterska z klasy VIIa. Ponadto odbył się konkurs recytatorski wierszy polskich poetów dla klas IV – VII, w którym I miejsce zajęła Kinga Korpińska z klasy VIIa. Uczniowie  mieli także  możliwość zaprezentować  swoje umiejętności plastyczne, tworząc własne i niepowtarzalne historie zapisane w baśniach, opowieściach, legendach i mitach. W tym konkursie zwyciężczynią okazała się  Aleksandra Król z klasy VIIa, natomiast wyróżnienia zdobyli: Żaneta Zamożna z klasy IV, a także uczennice klasy VIIa: Natalia Tatar i Nadia Żarska. Po rozstrzygnięciu wszystkich konkursów, zwycięzcy i wyróżnieni uczniowie w poszczególnych kategoriach, zostali nagrodzeni na apelu szkolnym, na którym podsumowano tegoroczne obchody Tygodnia Kultury Języka. Nauczyciele podziękowali wszystkim uczniom, którzy brali  udział w konkursach i  poszerzali przy tym swoją wiedzę o języku polskim.