Światowy Dzień Ziemi to największe święto naszej planety. Obchodzimy go co roku 22 kwietnia. Ma ono na celu promowanie postaw proekologicznych oraz uświadamianie, jak wielki wpływ na kondycję i przyszłość Ziemi ma każdy człowiek. W naszej szkole obchody tego dnia trwały 3 dni. 22 kwietnia w poniedziałek samorząd uczniowski zorganizował akcje „Ubieramy się na zielono” Uczniowie wszystkich klas byli „zielonymi ludkami”. We wtorek we współpracy z Nadleśnictwem Jędrzejów przeprowadziliśmy akcję pod hasłem: „Jesteśmy Eko – sadzimy las”.

P1290674

 

Uczniowie klasy szóstej z opiekunami udali się do szkółki leśnej, gdzie pracownik Nadleśnictwa pan Andrzej Łuszczek przeprowadził pogadankę na temat charakterystyki  boru mieszanego świeżego, roślin w nim występujących oraz metod zalesiania. Po wysłuchaniu i omówieniu szczegółów dotyczących sadzenia, uczniowie mogli wykazać się praktycznie i każdy z nich osobiście posadził kilkanaście sadzonek sosny. Pracownicy Nadleśnictwa zadbali o uczniów, częstując ich  napojami i słodkimi bułkami. Podsumowaniem akcji  było obejrzenie tablic przedstawiających florę i faunę okolicznych lasów, wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu w leśniczówce w Oksie. Uwieńczeniem dnia było    pieczenie kiełbasek na ognisku.  Bardzo dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa, szczególnie Panu Rafałowi Terczyńskiemu, który był koordynatorem projektu. Panu Andrzejowi Łuszczkowi za przeprowadzenie lekcji poglądowej z ekosystemu lasu i metodologii sadzenia drzew. Andrzejowi Koniecznemu oraz Oskarowi Środzie za pomoc w praktycznym działaniu. Kolejnego dnia obchodów w środę wszystkie klasy wraz z wychowawcami przygotowały i przedstawiły  piosenki, wiersze, konkursy i  skecze promujące postawy proekologiczne. A uczennice klasy szóstej konkursowe prezentacje multimedialne z zakresu działań proekologicznych w domu, szkole i na terenie gminy przedstawiające konkretne działania z zakresu ochrony i dbałości o środowisko przyrodnicze.