W naszej szkole   realizowany był program profilaktyczny „Nie pal przy mnie, proszę”,   adresowany do uczniów klas I-III SP oraz ich rodziców. Jego celem było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, zwiększenie wiedzy
w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. Program  realizowany był  na pięciu zajęciach warsztatowych o następującej tematyce:

1) Co to jest zdrowie?

2) Od czego zależy nasze zdrowie?

3) Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?

4) Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?

5) Nie pal przy mnie, proszę!

 

P1290796.jpg

 

Dzieci poznały główną bohaterkę programu wiewiórkę Wikę, która towarzyszyła im w zajęciach. Korzystały z kart pracy zawartych w programie. Zajęcia prowadzone były według scenariuszy Programu „Nie pal przy mnie, proszę”. Uczniowie kolorowali szablony wiewiórki Wiki, uczyli się na pamięć wiersza pt. „Wierszyk o Wiki”, układali obrazki z elementów oraz rozwiązywali krzyżówkę pt. „Zdrowie”,   oglądali krótkie filmy edukacyjne o zdrowiu i skutkach biernego palenia i szkodliwości palenia papierosów. Zajęcia cieszyły się   zainteresowaniem ze strony dzieci – chętnie wykonywały polecenia
i zadania. Cele zostały osiągnięte. Dzieci poszerzyły i uporządkowały   wiadomości na temat zdrowia, uświadomiły sobie, że same mogą unikać szkodliwych dla zdrowia sytuacji, poznały sposoby zachowań w różnych sytuacjach, gdy  ludzie palą przy nich papierosy. Podsumowaniem programu było przygotowanie inscenizacji pt.”  O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy” oraz   spotkanie z pielęgniarkami Panią Bożeną Dąbrowską i Panią Kamilą Bąk z Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Oksie, którym serdecznie dziękujemy za przybycie  i przygotowaną prelekcję  na temat zdrowego stylu życia. Uczniowie  aktywnie uczestniczyli w pogadance   i   włączali się w dyskusję, prezentując własne poglądy i pomysły. Dzieci wyciągnęły wiele ciekawych wniosków na przyszłość, które miejmy nadzieję, wcielą we własne życie.