Od początku marca do końca maja uczniowie klas IV oraz V, dzięki uprzejości Krytej Pływalni "Nemo" we Włoszczowie oraz wsparciu Urzędu Gminy w Oksie na czele z wójtem Tadeuszem Soboniem, brali udział w tzw. Medalowym kwartale. Polegał on na zajęciach z pływania oraz wychowania fizycznego w ramach obchodu Roku Polskich Olimpijczyków. Całość podzielona była na trzy bloki tematyczne: marzec - "Brązowe nogi" w czasie którego uczono się pracy nogami w stylach kraul oraz grzbiet; kwiecień: "Srebrne ręce" – nauka pracy rąk w wyżej wymienionych stylach oraz maj "Złoty cały styl" kiedy to uczniowie łączyli pracę nóg oraz rąk. Pod bardzo miłym i wymagającym okiem instruktorów pływalni: pani Małgorzaty Rembowskiej-Świebody oraz pana Wiktora Morozowskiego młodzi adepci pływania robili szybkie postępy. W czasie zajęć nad uczestnikami i korzystającymi z basenu czuwali bardzo otwarci i chętni do pomocy ratownicy. Oprócz zajęć praktycznych w basenie, nie zabrakło również części teoretyczniej w czasie której uczniowie mogli zapoznać się z wiedzą w zakresie polskich medalistów Igrzysk Olimpijskich w pływaniu. Ostatnie zajęcia na koniec maja finalizował quiz olimpijski ze zdobytej wiedzy. Zadowoleni uczniowie otrzymali pamiątkowe medale oraz soczki ufundowane przez pływalnię "Nemo".  Liczymy iż sprawność oraz wiedza nabyta w czasie tych trzech miesięcy będzie wykorzystywana w praktyce przez naszych uczniów, zwłaszcza podczas zbliżających się wakacji.

1716306285066