pl. Mikołaja Reja 19 28-363 Oksa,
DOSTOSOWANIA >>>kliknij krawędź

+48 41 38 08 267
sekretariat@spoksa.pl

W dniu 11.06.2019 r. odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową, który był poprzedzony egzaminem teoretycznym. Egzamin praktyczny przeprowadził przedstawiciel Policji sierż. szt. Marek Żarski. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IVa i IVb, którzy wykazali się umiejętnością jazdy rowerem oraz wiadomościami teoretycznymi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W obydwu dziedzinach uczniowie sprostali stawianym przed nimi wymaganiom. Wydarzeniu temu towarzyszyły spore emocje i radość ze zdobycia uprawnień.  Posiadanie Karty Rowerowej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Kolejnym wydarzeniem, które  miało miejsce tego dnia było spotkanie uczniów całej szkoły z panem Policjantem, który przestrzegał przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami mogącymi przydarzyć się podczas spędzania czasu wolnego. Uczniowie z zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w pogadance. Na zakończenie pan Policjant życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.                                                                               

  karta rowerowa