pl. Mikołaja Reja 19 28-363 Oksa,
DOSTOSOWANIA >>>kliknij krawędź

+48 41 38 08 267
sekretariat@spoksa.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/spoksa/ftp/joomla30/templates/dd_media_102/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

W dniach 25.04.2019r. – 22.06.2019r. nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach cyfrowych z Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych  skrót: TIK w ramach projektu „Akademia Rejowska”. Projekt ten współfinansowany jest z  funduszy unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.  Szkolenie cyfrowe ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele zdobyli wiedzę z zakresu korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym a  tym samym wiedzą jak stosować  ją w regularnym procesie  nauczania przedmiotowego. 

Akademia Rejowska