pl. Mikołaja Reja 19 28-363 Oksa,
DOSTOSOWANIA >>>kliknij krawędź

+48 41 38 08 267
sekretariat@spoksa.pl

Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Był to rok szczególny, ponieważ absolwentami zostali uczniowie klas III gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej.

Dnia 19 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ks. kanonik Tadeusz Marczewski, wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kolekta, inspektor oświaty Renata Drozd i pani dyrektor Maria Supernat. Dyrektor szkoły Leopold Sputo, w obecności nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów, podsumował miniony rok szkolny i stwierdził, że był on bardzo udany. Uczniowie, którzy przez cały rok pracowali sumiennie, zostali docenieni i nagrodzeni. Odebrali oni z rąk pana dyrektora świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy, statuetki i certyfikaty za bardzo dobre wyniki w nauce, a także za sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, projektach, przeglądach artystycznych. Nagrody wręczył także pan wójt – rower dla Szymona Cieska za reprezentowanie gminy i powiatu na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Wiedzy Pożarniczej, nagrody książkowe: dla Pauliny Odias za najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym i dla Mateusza Gwiazdy za najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty.

W tym dniu pan dyrektor podziękował również za dotychczasową pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczycielkom: Urszuli Sycie i Grażynie Marzec, które przeszły na emeryturę. Były więc wspomnienia, bukiety kwiatów i najlepsze życzenia dla pań.

Po części oficjalnej głos zabrali absolwenci, prezentując wzruszający program artystyczny. Podziękowali oni panu dyrektorowi, pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom za wiedzę i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie, a koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone szkolne lata. Niejednemu łza się w oku zakręciła, ale - jak stwierdzili absolwenci - ,,nadszedł czas rozstania, bo coś się kończy, a coś się zaczyna”.

Na zakończenie pan dyrektor jeszcze raz podziękował nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz życzył udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.

SAM 9460SAM 9463koniec r. szkoniec rkoniec rokuSAM 9454SAM 9532SAM 9536SAM 9566SAM 9577