pl. Mikołaja Reja 19 28-363 Oksa,
DOSTOSOWANIA >>>kliknij krawędź

+48 41 38 08 267
sekretariat@spoksa.pl

projekt nagłówek

MĄDRE DZIECKO „PRZYGODA NA PLANECIE TINA” - program przeznaczony dla dzieci uczęszczających do kl. I

 

Charakterystyka programu:

 • program oparty o logiczną grę przygodową – na Ziemi ląduje statek kosmiczny
  z planety Tina, dzieci zapoznają się z Tinianami, którym przedstawiają Ziemię, same w ten sposób zbierając o niej wiadomości;
 • wykorzystanie systemu misji przygodowych jako motywacji do nauki;
 • wprowadzenie i doskonalenie treningu czytania ze wskaźnikiem;
 • nauka z wykorzystaniem technik pamięciowych;
 • tworzenie notatek w formie Map Myśli i piktogramów;
 • podręcznik zawierający zagadki matematyczne i logiczne, labirynty, sudoku, ćwiczenia na twórcze myślenie oraz teksty naukowe z opracowanymi do nich kartami pracy;
 • wdrożenie „Rytuału Uczenia Się” – realizacja określonych punktów, wspomagających odrabianie pracy domowej;
 • utrwalanie pozytywnych przekonań dotyczących czytania i uczenia się;
 • gry i zabawy ruchowe, dramy;
 • eksperymenty wprowadzające dziecko w świat przyrody, fizyki i chemii;
 • rozwijanie talentów i zasobów dziecka.

 

„KOLEKCJONERZY PRZYGÓD” - program przeznaczony dla dzieci uczęszczających do kl. II - III

Program autorski „Kolekcjonerzy Przygód”- kurs rozwijający sprawność czytania, tworzenia notatek, pamięć, koncentrację,  a także umożliwiający odkrywanie wewnętrznych zasobów, dla uczniów klas II i III.  Bazę stanowi fabuła gry strategicznej (uczestnictwo w misjach, rozwój bohatera oraz kolejnych poziomów mocy), dzięki której dzieci przeżywają szereg niesamowitych przygód, m.in.: podróże w głąb ludzkiego ciała (poznają budowę oraz funkcjonowanie: mózgu, oka, układu oddechowego), w głąb ziemi (odnajdują jej skarby: kamienie szlachetne, metale, minerały), odwiedzają podziemną bibliotekę, gdzie mają okazję zetknąć się z historią powstania świata, rodem Wikingów, wynalazkami poszczególnych epok, a przede wszystkim odkrywają największą tajemnicę, na którą czekają przez cały okres trwania kursu - w każdym człowieku tkwi piękno, a prawdziwy skarb, którego tak długo poszukiwali, mają wewnątrz siebie.

Obecne na każdym spotkaniu oraz samodzielnie przeprowadzane przez dzieci eksperymenty, praca z podręcznikiem, zawierającym zagadki matematyczno -logiczne oraz ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie, wykorzystują ciekawość poznawczą dziecka oraz motywują do nauki, w tym do uczenia się przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.

Każdy Kolekcjoner Przygód, oprócz trenowania pamięci, koncentracji oraz umiejętności biegłego czytania, uczy się prostych technik relaksacyjnych, poznaje procedury pracy z szeroko rozumianym lękiem, w tym lękiem przed klasówkami
i egzaminami, przede wszystkim nabiera wiary we własne możliwości, prowadzącej w konsekwencji do kojarzenia nauki z przyjemnością, co stanowi główny cel programu.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

- doskonalenie czytania, w tym czytania ze zrozumieniem;

- nabycie umiejętności czytania ze wskaźnikiem;

- umiejętność sporządzania notatek w formie piktogramów i map myśli;

- przyswojenie technik pamięciowych: Zakładki Osobiste, Zakładki Liczbowe, ŁMZ, TSZ, Pokój Rzymski;

- doskonalenie „Rytuału Uczenia Się” – realizacja określonych punktów, wspomagających odrabianie pracy domowej, takich jak: relaks, koncentracja, trening z kośćmi;

- utrwalanie pozytywnych przekonań dotyczących czytania i uczenia się;

- poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, fizyki i chemii dzięki eksperymentom oraz tekstom naukowym, zamieszczonym w podręczniku;

- rozwijanie talentów i zasobów wewnętrznych;

- umiejętność stosowania procedury pracy z lękiem.

 

UCZEŃ Z CHARAKTEREM „MŁODZI NAUKOWCY NA TROPIE” - program przeznaczony dla dzieci uczęszczających do kl. V - VI

 

Charakterystyka programu:

 • program oparty o logiczną grę przygodową – uczestnicy wcielają się w rolę naukowców, którzy wpadają na trop kryminalnej zagadki;
 • wykorzystanie systemu misji przygodowych, jako motywacji do nauki;
 • trening czytania ze wskaźnikiem, doskonalenie umiejętności biegłego czytania;
 • Mapy Myśli i piktogramy, jako narzędzia do robienia notatek;
 • stosowanie technik pamięciowych, usprawniających uczenie się poszczególnych przedmiotów szkolnych;
 • podręcznik zawierający adekwatne do wieku i poziomu nauczania zagadki matematyczne i logiczne, ćwiczenia na twórcze myślenie oraz teksty naukowe z opracowanymi do nich kartami;
 • wdrożenia „Rytuału Uczenia Się” – realizacja określonych punktów, wspomagających odrabianie pracy domowej;
 • procedury pracy z emocjami, techniki opierające się na coachingu
  i mentoringu, trening asertywności;
 • gry i eksperymenty psychologiczno - filozoficzne;
 • doświadczenia poszerzające wiedzę z zakresu przyrody, fizyki i chemii.

 

„UCZEŃ Z KLASĄ” – program przeznaczony dla dzieci uczęszczających do kl. VII - VIII

 

Charakterystyka programu:

 • kurs dopasowany do potrzeb i problemów młodzieży;
 • zajęcia w formie warsztatów, praktycznych ćwiczeń i gier;
 • nabywanie umiejętności sprawnego pozyskiwania informacji;
 • konkretne narzędzia i techniki: techniki pamięciowe, nielinearne sposoby notowania, twórcze myślenie, koncentracja;
 • podniesienie jakości i sprawności czytania – trening ze wskaźnikiem;
 • ćwiczenia na autoprezentację, komunikacja werbalna i pozawerbalna – praca
  z kamerą;
 • gry i eksperymenty psychologiczno - filozoficzne;
 • procedury pracy z emocjami, techniki opierające się na coachingu i mentoringu, trening asertywności;
 • somatoterapeutyczne procedury radzenia sobie ze stresem i złością, techniki relaksacyjne;
 • budowanie przekonania, że uczenie się jest radosnym procesem poznawania siebie, świata i innych;
 • podręcznik zawierający zestawy ćwiczeń na twórcze myślenie, koncentrację, czytanie ze zrozumieniem i analizę tekstu;
 • przygotowanie do egzaminów i nauki w szkole średniej, strategie uczenia się.