projekt nagłówek

 

Nasza szkoła realizuje w bieżącym roku szkolnym projekt „Akademia Rejowska”.  Projekt ten współfinansowany jest z  funduszy unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.  Pozwala on na prowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych, poznawczo  – przyrodniczych i poznawczo matematycznych z pomocą nowoczesnego sprzętu: monitorów interaktywnych, tabletów i pomocy naukowych.   Nauczyciele, którzy uczestniczą w projekcie przekazują dzieciom wiedzę jak wykorzystywać w procesie nauki różne techniki skupienia uwagi i zapamiętywania np. praca ze wskaźnikiem,  kośćmi. W projekcie uczestniczą uczniowie klas I - VIII, którzy w odpowiednich grupach wiekowych będą realizować następujące programy:

  • MĄDRE DZIECKO „PRZYGODA NA PLANECIE TINA” - program przeznaczony dla dzieci uczęszczających do kl. I
  • „KOLEKCJONERZY PRZYGÓD” - program przeznaczony dla dzieci uczęszczających do kl. II - III
  • UCZEŃ Z CHARAKTEREM „MŁODZI NAUKOWCY NA TROPIE” - program przeznaczony dla dzieci uczęszczających do kl. V - VI
  • „UCZEŃ Z KLASĄ” – program przeznaczony dla dzieci uczęszczających do kl. VII - VIII

Więcej informacji o programach realizowanych przez uczniów w zakładce „Akademia Rejowska” na naszej stronie.

AkademiaAkademia RejJPGIMG 0074IMG 0077

W dniach 25.04.2019r. – 22.06.2019r. nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach cyfrowych z Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych  skrót: TIK w ramach projektu „Akademia Rejowska”. Projekt ten współfinansowany jest z  funduszy unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.  Szkolenie cyfrowe ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele zdobyli wiedzę z zakresu korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym a  tym samym wiedzą jak stosować  ją w regularnym procesie  nauczania przedmiotowego. 

Akademia Rejowska