W dniach 25.04.2019r. – 22.06.2019r. nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach cyfrowych z Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych  skrót: TIK w ramach projektu „Akademia Rejowska”. Projekt ten współfinansowany jest z  funduszy unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.  Szkolenie cyfrowe ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele zdobyli wiedzę z zakresu korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym a  tym samym wiedzą jak stosować  ją w regularnym procesie  nauczania przedmiotowego. 

Akademia Rejowska