Dostawa podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia Rejowska”

POBIERZ DOKUMENT >>>

PLAN ZAMOWIEN

Pobierz dokument >>>

Zapytanie ofertowe 1065x800Oksa, 18.09.2019r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

Dostawa podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów do zajęć  w ramach projektu pn.: „Akademia Rejowska”

Link do ogłoszenia na Bazie konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1206948

Załączniki
Zał. 5 Wzór umowy
Zał. 4 Oświadczenie o braku powiązań
Zał. 3 Oświadczenie o spełnieniu wymogów
Zał. 2 Oświadczenie
Zał. 1 Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Informację o rozstrzygnięciu postępowania na szkolenia 

POBIERZ DOKUMENT>>>