Zapytanie ofertowe 1065x800Termin składania ofert

do dnia 12-12-2018

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć (osobiście lub listownie) w Szkole Podstawowej w Oksie, Pl. Mikołaja Reja 19, 28-363 Oksa.