18.02.2019r w naszej szkole uczestnicy projektu przygotowali uroczyste podsumowanie  swoich działań. Projekt współfinansowany przez Fundację mBanku miał na celu zainteresowanie nauczycieli i uczniów innowacyjnymi metodami nauczania - uczenia się matematyki. Uczniowie potraktowali przygodę z matematyką nie tylko jako możliwość pogłębienia swojej wiedzy i umiejętności, ale także okazję do świetnej zabawy. Na uroczystym podsumowaniu wzięli udział zaproszeni goście: p. Maria Krogulec - Sobowiec przedstawiciel partnera projektu, p. Tadeusz Soboń - Wójt Gminy Oksa, p. Renata Drozd - inspektor ds. oświaty, Leopold Sputo- dyrektor SP koordynator projektu, a także uczniowie ze  szkół  w Węgleszynie i Nagłowicach wraz ze swoimi nauczycielami. Uczniowie realizujący projekt pod okiem swoich opiekunów przygotowali ciekawy program wzorowany na znanym teleturnieju ,,Koło fortuny”. Uczestnicy zabawy rozwiązywali zadania, odpowiadali na pytania z różnych działów matematyki. Zwycięzcy otrzymali tytuł Superbloga Matematycznego Juniora (grupa młodsza) oraz Seniora (starsi uczniowie). Wszyscy cieszyli się z nagród ufundowanych przez sponsora. Zabawa dostarczyła uczestnikom i publiczności wiele emocji i spotkała się z dużym zainteresowaniem.   Pojawiło się także zadanie dla p. Marii Krogulec - Sobowiec przygotowane przez miejscowego Jasnowidza, okazało się jednak bardzo łatwe. Na zakończenie p. Maria Krogulec - Sobowiec- przedstawiciel sponsora podziękowała wszystkim uczestnikom za zaangażowanie w realizację zadań oraz osiągnięcia, życzyła również sukcesów dalszej pracy i satysfakcji z nauki matematyki.SAM 9053SAM 9057