Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują bezpłatnie z dotacji celowej.

Podręczniki spoza dotacji dotyczą takich przedmiotów jak religia i wdż.   

KLASA I

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Szkoła na tak. klasa 1, podręcznik i karty ćwiczeń

Beata Lewandowska i Danuta Kręcisz, Katarzyna Nowacka, Małgorzata Szczęsna, Malina Sarnowska, Dorota Dankowska, dr Joanna Żądło-Treder, dr Barbara Nawolska.

WSiP

2.

Język angielski

Kids Can 1, podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Donna Shaw, Mark Ormerod, Anna Parr-Modrzejewska, Ewa Piotrowska, Małgorzata Mróz

Macmillan

3.

Informatyka

Kalejdoskop ucznia.CD-ROM. klasa 1

A. Kulesza, A. Kuśnierz

WSiP

4.

Religia

Poznaję Boży świat

Ks dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

KLASA II

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele,  klasa 2, podręcznik i karty pracy

Podręcznik: A. Banasik,          A. Brudzińska,

B. Nadarzyńska, J. Hanisz, Aldona Danielewicz- Malinowska, A. Kamińska, E. Kłos, Wawrzyniec Kofta.

Karty pracy: E. Burakowska, M. Lisicki, M. Skura

WSiP

2.

Język angielski

Bugs Team 2, podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Podręcznik: Carol Read, Ana Soberón

Zeszyt ćwiczeń: Carol Read, AnaSoberón, Anna Parr-Modrzejewska

Macmillan

3.

Religia

 Odkrywam Królestwo Boże

ks dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

KLASA III

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Edukacja wczesnoszkolna

Nowi Tropiciele, klasa III, podręcznik i karty pracy

Podręcznik: A. Banasik,          A. Brudzińska,

B. Nadarzyńska, J. Hanisz, Aldona Danielewicz- Malinowska, A. Kamińska, E. Kłos, Wawrzyniec Kofta.

Karty pracy: E. Burakowska, M. Lisicki, M. Skura

WSiP

2.

Język angielski

Bugs Team 3, podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Podręcznik: Magdalena Kondro, Elisenda Papiol, Maria Toth

Zeszyt ćwiczeń: Anna Parr-Modrzejewska, Elisenda Papiol, Maria Toth

Macmillan

3.

Religia

Poznaję Jezusa

Ks dr K. Mielnicki, E. Kondrak

Jedność

KLASA IV

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

Zamieńmy słowo 4 podręcznik i zeszyt  ćwiczeń.

Izabela Bartol, Jagoda Michalak, Magdalena Biskupska-Duda

WSiP

2.

Język angielski

Klasa 4: Junior Explorer, podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Podręcznik: Jennifer Heath, Michele Crawford

Nowa Era

3.

Matematyka

Matematyka 4 z plusem

Ćwiczenia – wersja C

Zbiór zadań 4

Podręcznik: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki, Z. Bolałek, A. Demby

Zbiór zadań 4: K. Zarzycka, P. Zarzycki

GWO

4.

Przyroda

Tajemnice przyrody 4

Zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej Tajemnice przyrody

Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz.

Nowa Era

5.

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 4. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

B. Olszewska,

W. Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

Nowa Era

6.

Plastyka

Do dzieła 4

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

7.

Muzyka

Lekcja muzyki 4

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

8.

Technika

Jak to działa? 4

Materiał edukacyjny. Karta rowerowa. Przygotowanie do egzaminu. Materiały edukacyjne do techniki dla szkoły podstawowej

Podręcznik: Lech Łabecki, Marta Łabecka

Materiały edukacyjne: Jerzy Pecyna

Nowa Era

9.

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 4 -6 szkoły podstawowej

Michała Kęska

Nowa Era

10.

Religia

Miejsca pełne Bogactw

Bogusław Nosek, Elżbieta Kondrak, ks dr Krzysztof Mielnicki

Jedność

11.

WDŻ

Wędrując ku dorosłości 4

Teresa Król

Rubikon

KLASA V

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

Nowe Słowa na start!5

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era

2.

Język angielski

Klasa 5: Junior Explorer, podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Podręcznik: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Zeszyt ćwiczeń: Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Nowa Era

3.

Matematyka

Matematyka 5 z plusem

Matematyka z plusem Ćwiczenia  5

Zbiór zadań 5- K. Zarzycka, P. Zarzycki

Podręcznik: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki.

Zbiór zadań: K. Zarzycka, P. Zarzycki

GWO

4.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Podręcznik: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypioski

Zeszyt ćwiczeń: Kamila Skomoroko

Nowa Era

5.

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 5. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

B. Olszewska, W.Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

Nowa Era

6.

Biologia

Puls życia 5

Zeszyt ćwiczeń Puls życia 5

Joanna Stawarz

Nowa Era

7.

Plastyka

Do dzieła 5

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

8.

Muzyka

Lekcja muzyki 5

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

9.

Technika

Jak to działa ? 5

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

10.

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 4 -6 szkoły podstawowej

Michała Kęska

Nowa Era

11.

Religia

Szczęśliwi, którzy szukają prawdy

Elżbieta Kondrak, Krzysztof Mielnicki

Jedność

12.

WDŻ

Wędrując ku dorosłości 5

Teresa Król

Rubikon

Klasa VI

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

Nowe Słowa na start! 6

A. Klimowicz, M. Derlukiewicz

Nowa Era

2.

Język angielski

Klasa 6: Junior Explorer, podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Podręcznik: Jennifer Heath, Michele Crawford, Marta Mrozik, Katarzyna Kłopska

Zeszyt ćwiczeń: Sue Clarke, Marta Mrozik, Dorota Wosińska

Nowa Era

3.

Matematyka

Matematyka 6 z plusem

Matematyka z plusem Ćwiczenia  6

Zbiór zadań 6- K. Zarzycka, P. Zarzycki

Podręcznik: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, P. Zarzycki.

Zbiór zadań: K. Zarzycka, P. Zarzycki

GWO

4.

Geografia

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Podręcznik: Tomasz Rachwał, Roman Malarz, Dawid Szczypioski

Zeszyt ćwiczeń: Kamila Skomoroko

Nowa Era

5.

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 6. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

B. Olszewska, W.Surdyk-Fertsch,

G. Wojciechowski

Nowa Era

6.

Biologia

Puls życia 6

Zeszyt ćwiczeń Puls życia 6

Joanna Stawarz

Nowa Era

7.

Plastyka

Do dzieła 6

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Nowa Era

8.

Muzyka

Lekcja muzyki 6

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa Era

9.

Technika

Jak to działa ? 6

Lech Łabecki, Marta Łabecka

Nowa Era

10.

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 4 -6 szkoły podstawowej

Michała Kęska

Nowa Era

11.

Religia

Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno

Elżbieta Kondrak, Krzysztof Mielnicki

Jedność

12.

WDŻ

Wędrując ku dorosłości 6

Teresa Król

Rubikon

KLASA VII

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

Nowe Słowa na start! 7

J. Kościerzyńska, J. Ginter, K. Łęka, J. Krzemińska, J. Kostrzewa, N. Bielawska

Nowa Era

2.

Język angielski

Klasa 7: Teen Explorer New, podręczni i zeszyt ćwiczeń

Podręcznik: Angela Bandis, Diana Shotton, KatrinaGormel

Zeszyt ćwiczeń: PhillipMcElmuray

Nowa Era

3.

Język niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt kl. VII

Kamińska Jolanta

Nowa Era

4.

Matematyka

Matematyka 7 z plusem

Zbiór zadań 7- M. Braun, J. Lech, M. Pisarskić

Podręcznik: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Zbiór zadań: M. Braun,          J. Lech, M. Pisarskić

GWO

5.

Geografia

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Planeta Nowa Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Podręcznik: Autorzy: Roman Malarz, Mariusz Szubert, Tomasz Rachwał

Zeszyt ćwiczeń: Autorzy: Justyna Knopik, Maria Kucharska, Ryszard Przybył, Kamila Skomoroko, Alina Witek-Nowakowska

Nowa Era

6.

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 7. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

S. Roszak, A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Nowa Era

7.

Chemia

Chemia Nowej Ery klasa 7

Zeszyt ćwiczeń

Zbiór zadań Chemia w zadaniach i przykładach kl. VII - VIII

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Szarota Styka- Wlazło

Nowa Era

8.

Fizyka

Spotkanie z fizyką 7

Zeszyt ćwiczeń Spotkanie z fizyką 7

Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny

Nowa Era

9.

Biologia

Puls życia  7

Zeszyt ćwiczeń 7 Puls życia

Małgorzata Jefimow

Nowa Era

10.

Plastyka

Do dzieła 7

Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa Era

11.

Muzyka

Lekcja muzyki 7

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Nowa era

12.

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

 

13.

Religia

Szczęśliwi, którzy czynią dobro

Elżbieta KondrakEwelina ParszewskaKrzysztof Mielnicki

Jedność

14.

WDŻ

Wędrując ku dorosłości 7

Teresa Król

Rubikon

KLASA VIII

Lp.

Przedmiot

Tytuł podręcznika

Autor

Wydawnictwo

1.

Język polski

Nowe Słowa na start! 8

Joanna Kościerzyńska; praca zbiorowa, Katarzyna Łęk, Natalia Bielawska, Monika Iwanowska, Małgorzata Chmiel, Joanna Krzemińska

Nowa Era

2.

Język angielski

Klasa 8: Teen Explorer New, podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Podręcznik: Angela Bandis, Diana Shotton

Zeszyt ćwiczeń: PhillipMcElmuray

Nowa Era

3.

Język niemiecki

Das ist Deutsch! Kompakt  

Kamińska Jolanta

Nowa Era

4.

Matematyka

Matematyka 8 z plusem

Zbiór zadań 8

Zeszyt ćwiczeń

Podręcznik: praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej

Zbiór zadań: M. Braun, J. Lech, M. Pisarski

GWO

5.

Geografia

Planeta Nowa Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Nowa edycja 2021-2023

Podręcznik: Tomasz Rachwał, Dawid Szczypioski

Zeszyt ćwiczeń: Ryszard Przybył

Nowa Era

6.

Historia

Wczoraj i dziś. Klasa 8. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

R. Śniegocki,

A. Zielińska

Nowa Era

7.

Chemia

Chemia Nowej Ery klasa 8

Zeszyt ćwiczeń

Zbiór zadań Chemia w zadaniach i przykładach kl. VII - VIII

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Szarota Styka- Wlazło

Nowa Era

8.

Fizyka

Spotkanie z fizyką 8

Zeszyt ćwiczeń Spotkanie z fizyką 8

Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny

Nowa Era

9.

Biologia

Biologia 8  Puls życia

Zeszyt ćwiczeń 8 Puls życia

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas

Nowa Era

10.

Informatyka

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy ósmej szkoły podstawowej

Grażyna Koba

Nowa Era

11.

Edukacja dla bezpieczeństwa

Żyję i działam bezpiecznie.

Jarosław Słoma

Nowa Era

12.

Religia

Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi

Elżbieta KondrakEwelina ParszewskaKrzysztof Mielnicki

Jedność

13.

 WOS

 

Dziś i jutro

Iwona Janicka, Arkadiusz Kanicki, Aleksandra Kucia – Maćkowska, Tomasz Maćkowski

Nowa Era

14.

WDŻ

 

Wędrując ku dorosłości

Teresa Król

Rubikon