gala1W dniu 24 października 2018r wojewoda Agata Wojtyszek wraz z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Kielcach, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Politechniki Świętokrzyskiej oraz Instytutu Pamięci Narodowej – Delegatura w Kielcach wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość”. Wojewoda podziękowała także nauczycielom nagrodzonych szkół za wsparcie udzielone ich podopiecznym. Przewodnim motywem konkursu było ukazanie patriotycznych postaw, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej, a także pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.

 W gali uczestniczył również uczeń Szkoły Podstawowej w Oksie, Szymon Rosiński, którego projekt znalazł się w finale, wśród 10 prac wyłonionych przez kapitułę konkursu. Zakwalifikowanie do finału pracy Szymona uprawniało całą jego klasę do udziału w warsztatach edukacyjnych „Polscy Patrioci i ich wynalazki”. Warsztaty edukacyjne zorganizowane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki odbyły się w Energetycznym Centrum Nauki w Kielcach, 23 października 2018r. Uczniowie klasy 7 Szkoły Podstawowej w Oksie uczestnicząc w zajęciach mieli okazje poznać wynalazki wybitnych polaków, których łączyła idea wolnej i niepodległej Polski. Po ciekawych zaj

Projekt Szymona

ęciach był również czas na zwiedzanie multimedialnej ekspozycji ECN Kielce.ej – Delegatura w Kielcach wręczyli nagrody zwycięzcom konkursu na najlepszy projekt graficzny „Zaprojektuj Niepodległość”. Wojewoda podziękowała także nauczycielom nagrodzonych szkół za wsparcie udzielone ich podopiecznym. Przewodnim motywem konkursu było ukazanie patriotycznych postaw, wzmacnianie poczucia wspólnoty obywatelskiej, a także pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury.

W dniu 23 października 2018 roku  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Oksie wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z policjantami, które dotyczyło cyberprzemocy i cyberprzestępczości.

Tematem spotkania  były zagrożenia związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. Przedstawiciele Komisariatu Policji w Małogoszczu, sierż. szt. Marek Żarski i asp. Marcin Parzniewski omówili  jakie zagrożenia mogą spotkać nas w internecie oraz jak się chronić przed zagrożeniami, które niesie sieć. Ostrzegali uczniów przed pochopnym udostępnianiem w internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwrócili także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

SAM 849817 września 2018 roku odbyły się w Oksie uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Oddano hołd pomordowanym, którzy pochodzili z gminy Oksa: ppor. Władysławowi Grzegorczykowi, rtm. Marianowi Jadownickiemu, przod. Władysławowi Badylakowi, st. przod. Józefowi Bzowskiemu, post. Władysławowi Kitlińskiemu, st. post. Andrzejowi Pawełczykowi, post. Edwardowi Zbroińskiemu. Zostali oni brutalnie zamordowani w 1940 r. w  Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje. Posadzone dla uczczenia ich pamięci dęby w oksyńskim parku przypominają jak drogo została opłacona nasza wolność.

SAM 8540Dzieci w gospodarstwach rolnych są   angażowane do pomocy bądź same chcą uczestniczyć  w pracach polowych. Dlatego  KRUS przygotował  wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie można powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Zazwyczaj są to czynności związane z obsługą maszyn, narzędzi rolniczych,  pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin. Dobrze wiemy, że są to czynności,  które przekraczają możliwości psychofizyczne dziecka. Dlatego ważne jest, by podejmować wszelkie działania edukujące w tym zakresie. Bezpieczeństwo podczas zabaw i prac na wsi było tematem spotkania z przedstawicielami KRUS, w Szkole Podstawowej w Oksie.