Nasza szkoła otrzymała certyfikat "Bezpieczna placówka oświatowa".  Wyróżnienie to przyznawane jest m. in. za szczególną dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia, spełnianie najwyższych norm bezpieczeństwa, posiadanie wymaganych dokumentów kodeksowych. Za wyróżnienie serdecznie dziękujemy!

P1270745

23 czerwca 2023 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023, na które przybyli zaproszeni goście w osobach pana Wójta Gminy Oksa Tadeusza Sobonia i pana Przewodniczącego Rady Gminy w Oksie Krzysztofa Kolekty. Pan dyrektor Leopold Sputo podziękował wszystkim gościom za przybycie, przedstawicielom gminy za owocną współpracę, nauczycielom, rodzicom, wszystkim pracownikom szkoły oraz uczniom za całoroczny wysiłek i zaangażowanie. Uczniowie otrzymali z rąk pana dyrektora nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy i podziękowania. Absolwentom dziękujemy za piękną i wzruszającą akademię i życzymy sukcesów w kolejnym etapie życia. Wszystkim życzymy zdrowych i słonecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!!!

P1270828

Zbli­ża­ją się waka­cje, aby ten okres prze­bie­gał spo­koj­nie i bez­piecz­nie zapro­si­li­śmy do naszej szko­ły przedstawiciela policji, któ­ry prze­pro­wa­dzi­ł poga­dan­ki na temat bez­pie­czeń­stwa          i zagro­żeń w okre­sie waka­cji. Poli­cjan­t przy­po­mniał pod­sta­wo­we zasa­dy bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­dze. Uwraż­li­wiał jak istot­ne jest zacho­wa­nie szcze­gól­nej ostroż­no­ści              pod­czas zabaw nad wodą, na pla­ży. Uczulał na zagrożenia związane z kontaktami z osobami nieznajomymi czy sięganiem po różnego rodzaju używki. Uczniowie czynnie uczestniczyli     w spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Społeczność szkolna dziękuje za poświęcony czas i dobre rady.

P1270676

W dniu 16.06.2023 r. odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową, który był poprzedzony testem. Egzamin praktyczny przeprowadził przedstawiciel Policji. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV, którzy wykazali się umiejętnością jazdy rowerem oraz wiadomościami teoretycznymi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W obydwu dziedzinach uczniowie sprostali stawianym przed nimi wymaganiom. Wydarzeniu temu towarzyszyły spore emocje i radość ze zdobycia uprawnień. Posiadanie Karty Rowerowej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze.  

P1270667

W ramach edukacji przyrodniczej w dn. 12.06.2023 r. uczniowie klasy czwartej wraz z kolegami ze Szkoły  Podstawowej  z Węgleszyna  pojechali na wycieczkę edukacyjną  w Góry Świętokrzyskie. Pierwszym przystankiem był Park Etnograficzny w Tokarni, gdzie obok waloru  historycznego, obyczajowego i społecznego  dzieci poznawały  i nazywały rośliny zielne, krzewy i drzewa tam rosnące. Następnie przejechaliśmy do Św. Katarzyny. Zwiedzaliśmy  tu kościół i klasztor bernardynek. Na skraju ŚPN znajduje się też  kilka kapliczek, między innymi przy źródełku  św. Franciszka. Tam zaczyna się  czerwony szlak prowadzący  na Łysicę. Góra ma dwa wierzchołki. Wschodni, nazywany Skałą Agaty, wznosi się na wysokość 614 m n.p.m. Jest to skalna grań o długości około pół kilometra. Na nieznacznie niższym wierzchołku 613 m n. p .m. znajduje się replika pamiątkowego krzyża z 1930 r. oraz nieliczne pozostałości wieży triangulacyjnej. Naszym celem było zdobycie tego niższego.  W czasie wędrówki  pan przewodnik opowiadał nam ciekawe historie i legendy, słuchając  odpoczywaliśmy i nabieraliśmy sił na dalszą trasę. Po dotarciu na miejsce  pod krzyżem zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcia.  Po zejściu kupiliśmy  pamiątki, które będą nam przypominać tę przygodę.

IMG 34033

14 czerwca 2023r. gościliśmy panie dietetyczki Anitę Zdanek i Dominikę Woźniczko z Centrum Dietetycznego Naturhouse z Jędrzejowa. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na prawidłowe odżywianie się i zdrowy styl życia. To właśnie zdrowe nawyki żywieniowe i uprawianie sportu pozwolą cieszyć się dobrym zdrowiem. Ciekawa prelekcja połączona była z prezentacją piramidy żywieniowej  i rozmową na temat prawidłowego odżywiania się. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się jak wygląda dobrze skomponowany pierwszy posiłek, którym jest śniadanie oraz jak ważną rolę odgrywają warzywa i owoce. Dowiedzieli się również co powinni zabierać do szkoły na drugie śniadanie i jakich produktów powinni unikać. Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze. Dziękujemy paniom za poświęcony dla uczniów czas i przekazanie tak cennych wskazówek dotyczących prawidłowego odżywiania.

P1270633

13 czerwca 2023 r. w naszej szkole odbył się konkurs „Mam Talent”, podczas którego uczniowie zaprezentowali swoje hobby, pasje i uzdolnienia. Konkurs miał na celu odkrywanie i promowanie nowych talentów w środowisku szkolnym, reklamowanie nowatorskich form spędzania czasu wolnego oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Pomysłodawcą i organizatorem konkursu był Samorząd Uczniowski. Na szkolnej scenie wystąpili młodzi artyści, którzy dali wspaniały popis umiejętności tanecznych, wokalnych i gry na instrumentach. Tego dnia każdy uczestnik miał swoje „5 minut” sławy. Mimo towarzyszącej tremy wszyscy wykonawcy zaprezentowali się świetnie. Atmosfera podczas konkursu była wspaniała. Publiczność żywiołowo oklaskiwała kolejnych uczestników doceniając ich talent, zaangażowanie i odwagę. Wyrównany poziom konkursu sprawił, że jury miało trudności z wyłonieniem zwycięzców. Ostatecznie ogłoszono wyniki konkursu.

Statuetki otrzymali:

Klasy I – IV

I miejsce: Milena Pianka

II miejsce: Maja Kusaj

III miejsce: Zuzanna Świtała, Julia Gawłowska, Zofia Lelonek.

Klasy V – VIII

I miejsce: Julia Włodarczyk

II miejsce: Zuzanna Pakuła

III miejsce: Aleksandra Król

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. Zaprezentowaliście się wspaniale!

 

P1270522

Dzień Dziecka to bardzo radosne święto. W tym roku szkolnym upłynęło ono pod znakiem rywalizacji sportowej, przyjemności i wspólnej zabawy. Dnia 2 czerwca na stadionie sportowym w Oksie wszyscy uczniowie naszej szkoły obchodzili Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego. Pogoda w tym dniu dopisywała, więc impreza była bardzo udana. Organizatorem był Urząd Gminy w Oksie. Uczniom na stadionie towarzyszyli nauczyciele i rodzice. Obecni byli także: dyrektor szkoły Leopold Sputo, wójt gminy Tadeusz Soboń, inspektor oświaty Renata Drozd oraz przedstawiciele Rady Rodziców, Urzędu Gminy  i radni Gminy Oksa.  Swoją obecnością zaszczycił wszystkich także poseł na Sejm RP Mariusz Gosek.Organizatorzy zadbali            o liczne atrakcje dla dzieci, były więc: dmuchane zamki, zabawy z animatorkami, tańce i śpiewy. W imprezę zaangażowała się także Straż Pożarna i Policja, a uczniowie mieli możliwość zobaczyć z bliska samochód  strażacki i policyjny  radiowóz. W tym dniu odbyły się również rozgrywki sportowe poszczególnych klas pod okiem nauczycieli i wychowawców. Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na poczęstunek, który przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Węgleszyna oraz z Lipna i Zalesia. Były więc: kiełbaski z grilla, ciasta, kanapki, napoje zimne i gorące. Dzień Dziecka w tym roku był wyjątkowo udany, wszystkim dopisywał dobry humor, a uśmiech nie znikał z twarzy dzieci.Dziękujemy wszystkim organizatorom, rodzicom   i przybyłym gościom za zaangażowanie i czas spędzony z dziećmi w tym dniu, bo przecież ,,kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

 

P1270327