P1270326

Egzamin ósmoklasisty w bieżącym roku szkolnym odbył się w dniach 23 – 25 maja. W naszej szkole do egzaminu przystąpiło 29 uczniów. W pierwszym dniu uczniowie rozwiązywali arkusz egzaminacyjny z języka polskiego, drugiego dnia zmierzyli się z matematyką, a na koniec zdawali język angielski. Egzamin ósmoklasisty jest formą sprawdzenia wiadomości i umiejętności uczniów po szkole podstawowej. Pierwsze wrażenia uczniów po napisaniu egzaminu były bardzo pozytywne. Stwierdzili oni, że dobrze poradzili sobie z zadaniami z poszczególnych przedmiotów. Wyniki egzaminu uczniowie poznają na początku lipca i wszyscy mają nadzieję, że będą one bardzo dobre. Życzymy więc ósmoklasistom zadowolenia z napisanego egzaminu i kontynuowania nauki w wybranej szkole średniej.

P1270313

Święto Narodowe Trzeciego Maja to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w roku. To właśnie na Zamku w Warszawie, w Sali Senatorskiej, uchwalono   jeden z najważniejszych w polskiej historii dokumentów.  Pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja była prawdziwym ewenementem politycznym, a zarazem desperacką próbą wydobycia państwa z głębokiego kryzysu. Choć sformułowana w niej światła koncepcja reformy państwa nie została niestety zweryfikowana w praktyce z uwagi na działania ościennych mocarstw, Ustawa rządowa do dziś pozostaje jednym z najbardziej wzniosłych symboli dążeń Polaków do życia w wolny, suwerennym i sprawiedliwym. Uczniowie uczcili święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji, 28.04.2022  odbyła się uroczysta akademia pod hasłem "Wiwat Maj! Trzeci Maj!". Program artystyczny przygotowali uczniowie z klasy VIa, VIb oraz klasy V. Podczas uroczystości wybrzmiały wiersze i piosenki patriotyczne poświęcone temu historycznemu wydarzeniu.  Uroczystość miała charakter poetycko muzyczny, stała się  okazją do zaprezentowania talentów  aktorskich, piosenkarskich i recytatorskich.  Program dostarczył wiele wzruszeń i niewątpliwie skłonił do refleksji nad znaczenie takich słów jak wolność i niepodległość.  Wszyscy przecież marzymy o tym, by świat, w którym żyjemy, był dobry i piękny, a człowiek w nim żyjący, szczęśliwy.

 

P1270174 kopia

W ramach obchodów Międzynarodowego  Dnia Ziemi  jak co roku we współpracy  z Nadleśnictwem Jędrzejów przeprowadziliśmy akcję pod hasłem: „Jesteśmy Eko – sadzimy las”. Uczniowie klasy czwartej ze Szkoły Podstawowej w Oksie wraz z opiekunami udali się do leśniczówki w Oksie, gdzie pracownicy Nadleśnictwa przeprowadzili krótką pogadankę na temat biocenozy lasu oraz sposobów i metod sadzenia drzew w szkółkach leśnych.

19 kwietnia 2023r. w ramach akcji ,,Bajeczni Adwokaci” naszą placówkę odwiedziła absolwentka naszej szkoły adwokat Anna Lesiak – Kurzelowska.  Na spotkaniu z uczniami klas 0 – III młoda pani adwokat zapoznała dzieci z treścią bajki "Leśne sprawy Misia Adwokata". Następnie w ramach przeprowadzonej pogadanki starała się uzyskać od uczniów informacje dotyczące zawodu adwokata. Nawiązywała także do treści zawartych w przeczytanym opowiadaniu. Uczniowie  wykazali się doskonałą wiedzą i chętnie odpowiadali na zadane pytania. W nagrodę każdy uczeń otrzymał pamiątkową zakładkę.  Chętni uczniowie mieli także okazję przymierzyć togę adwokacką. Pani adwokat zyskała sympatię młodych słuchaczy, a jej prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

P1270034

Uczniowie  aktywnie włączyli się w obchody XXXI edycji Tygodnia Kultury Języka poświęconej sztuce czytania. Motywem przewodnim w tym roku są słowa naszej noblistki Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. W szkole podjęto działania propagujące kulturę języka w sytuacjach życiowych oraz popularyzujące sztukę czytania. Tradycją szkoły stał się konkurs ortograficzny „I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”. W tym roku „Mistrzem ortografii” w klasach IV-V została Milena Pianka, uczennica klasy IVa, natomiast w kategorii klas VI-VIII tytuł ten otrzymała Maja Kuterska, uczennica klasy VIa. Mistrzyniom serdecznie gratulujemy! Dużym zainteresowaniem cieszył się również Turniej Wiedzy o Języku. Pięcioosobowe zespoły z klas IV-VIII rywalizowały między sobą, wykazując się znajomością norm językowych, zagadnień gramatycznych, związków frazeologicznych, przysłów. Rywalizacja przebiegała w miłej atmosferze, rozwijając kompetencje czytelnicze i językowe uczniów.

P1260869

W dniu 17 kwietnia 2023r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu, które poprowadził Pan Szymon Żarnowiecki współpracownik firmy "Polter". Pan Szymon przedstawił ciekawą prezentację pt. "Racjonalna gospodarka odpadami, selektywne zbieranie odpadów". Uczniowie mogli dowiedzieć się m.in.  jak długo trwa biodegradacja  niektórych tworzyw sztucznych  np. plastikowych butelek, reklamówek, dlaczego warto segregować śmieci, jakie odpady powinniśmy wrzucać do poszczególnych pojemników oznaczonych kolorami: żółtym, zielonym, niebieskim, brązowym i czarnym, a także co to jest recykling. Dziękujemy serdecznie za przekazanie nam tak cennych informacji. 

Gospodarka odpadami

kartki.tja.pl spokojne