pl. Mikołaja Reja 19 28-363 Oksa,
DOSTOSOWANIA >>>kliknij krawędź

+48 41 38 08 267
sekretariat@spoksa.pl

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu naszej szkoły.Uroczystość ta odbyła się 11.10.2019 r. Prowadziła ją przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego Julia Synowska i uczennica klasy siódmej Daria Mynarczyk. Uczennice powitały zaproszonych gości, dyrektora szkoły, nauczycieli, uczniów i rodziców.

W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, przyjaciółmi roślin i zwierząt, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Leopold Sputo dokonał symbolicznego pasowania na ucznia wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej w Oksie " oraz dotykając ołówkiem, jak czarodziejską różdżką ramion pierwszoklasistów.

Zanim jednak maluchy zostały przyjęte do grona społeczności szkolnej musiały przedstawić to, czego już się w szkole nauczyły. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Zadaniem uczniów było m.in. zaśpiewanie piosenek, recytacja wierszy oraz udzielenie odpowiedzi na szereg bardzo ważnych pytań. Po zakończonej prezentacji, uczennica Daria Mynarczyk potwierdziła, iż wszystkie dzieci wspaniale zdały "egzamin pierwszoklasisty".

           W tej wyjątkowej chwili pan dyrektor pogratulował dzieciom zaprezentowanych umiejętności. Następnie wychowawca klasy Izabela Łaskawska rozdała uczniom pamiątkowe dyplomy, a rodzice wręczyli słodkie upominki.  Miłym zakończeniem tej uroczystości były wspólne fotografie.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych to bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców, dziadków, bliskich. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze, wzruszyły zgromadzonych na tej uroczystości. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci nas wszystkich.   

Ślubowanie 1Ślubowanie 2

W naszej szkole duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo oraz edukację związaną z bezpieczeństwem dzieci. Dlatego też tradycją stały się spotkania z przedstawicielami Policji. 20 września 2019 r. w Szkole Podstawowej w Oksie gościł przedstawiciel Komisariatu Policji w Małogoszczu, pan dzielnicowymł.asp.Marek Żarski, który przeprowadził z dziećmi pogadankę. Uczniowie mieli okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściu dla pieszych oraz bezpiecznym podróżowaniu autobusem szkolnym. Dzieci dowiedziały się także, jakie niebezpieczeństwa mogą czyhać na nich w kontaktach z obcymi oraz dlaczego warto stosować elementy odblaskowe. Odpowiadając na zadawane pytania, dzieci wykazały się wiedząz zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały też przykłady niewłaściwego zachowania się.Społeczność szkolna bardzo dziękuje za to pouczające, ciekawe spotkanie.

spotkanie z policjantem

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego 2019/2020

w Szkole Podstawowej w Oksie

 

Msza święta w Kościele w Oksie o godz. 8:30

Rozpoczęcie roku szkolnego dla klas 0 – VIII około godz. 9:10  w budynku szkoły.

Przywóz:

I kurs – godz. 7:00 z Zakrzowa kl. V – VIII  Zakrzów, Zalesie, Lipno, Błogoszów, Rzeszówek

I kurs -  godz. 7:40 kl. 0 – VIII Gawrony, Dzierążnia, Tyniec, Popowice

II kurs – godz. 7:35 z Zakrzowa kl. 0 – III Zakrzów, Zalesie, Lipno

III kurs godz. 8:10 Błogoszów kl. 0 – III

Odwóz:

I kurs ok. 10:20 z Oksy -  Lipno, Zalesie, Zakrzów, Błogoszów kl. 0- III

I kurs ok. 10:20 z Oksy – Gawrony, Dzierążnia, Tyniec, Popowice

II kurs ok. 11:00 z Oksy  - Lipno, Zalesie, Zakrzów, Błogoszów, Rzeszówek kl. V - VIII

 

Ta łacińska sentencja przyświecała tegorocznym obchodom 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 79 rocznicy zbrodni katyńskiej. Uroczystości upamiętniające te tragiczne wydarzenia odbyły się 17 września w Oksie.

Wiele jest w naszej historii wydarzeń, które odcisnęły piętno nie tylko na jednostkach, ale na całych pokoleniach. Do takich należy niewątpliwie zbrodnia na polskich oficerach w Katyniu, Charkowie, Twerze. Wsród pomordowanych na nieludzkiej ziemi byli oficerowie Wojska Polskiego i funkcjonariusze Policji Państwowej związani z naszym regionem. Wspominaliśmy tego dnia: Władysława Grzegorczyka, Mariana Jadownickiego, Władysława Badylaka, Józefa Bzowskiego, Władysława Kitlińskiego, Andrzeja Pawełczyka, Edwarda Zbroińskiego.

W uroczystości w Oksie wzięły udział: władze wojewódzkie, powiatowe, gminne, parlamentarzyści, przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, poczty sztandarowe, ksiądz kanonik parafii Oksa, przedstawiciele Rodzin Katyńskich, radni gminy Oksa, dyrektorzy szkół, przedszkola, uczniowie i rodzice.

Pierwsza część uroczystości miała miejsce w parku, gdzie rosną Dęby Pamięci i znajduje się pamiątkowy obelisk poświęcony wspomnianym bohaterom pomordowanym na Wschodzie. Po odśpiewaniu Hymnu Narodowego, odbył się apel pamięci, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze pod obeliskiem.

Druga część uroczystości odbyła się w szkole, gdzie uczniowie zaprezentowali wzruszający montaż słowno- muzyczny poświęcony tragicznym wydarzeniom z 1939 i 1940 roku. Przesłanie, które wynikało z tegorocznych obchodów brzmiało: ,,Pamięć nie dała się zgładzić", dlatego wszyscy PAMIĘTAMY!

IMG 0028IMG 0045IMG 0039IMG 0042IMG 005017 IXJPGIMG 0067IMG 0072

Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Był to rok szczególny, ponieważ absolwentami zostali uczniowie klas III gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej.

Dnia 19 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ks. kanonik Tadeusz Marczewski, wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kolekta, inspektor oświaty Renata Drozd i pani dyrektor Maria Supernat. Dyrektor szkoły Leopold Sputo, w obecności nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów, podsumował miniony rok szkolny i stwierdził, że był on bardzo udany. Uczniowie, którzy przez cały rok pracowali sumiennie, zostali docenieni i nagrodzeni. Odebrali oni z rąk pana dyrektora świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy, statuetki i certyfikaty za bardzo dobre wyniki w nauce, a także za sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, projektach, przeglądach artystycznych. Nagrody wręczył także pan wójt – rower dla Szymona Cieska za reprezentowanie gminy i powiatu na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Wiedzy Pożarniczej, nagrody książkowe: dla Pauliny Odias za najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym i dla Mateusza Gwiazdy za najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty.

W tym dniu pan dyrektor podziękował również za dotychczasową pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczycielkom: Urszuli Sycie i Grażynie Marzec, które przeszły na emeryturę. Były więc wspomnienia, bukiety kwiatów i najlepsze życzenia dla pań.

Po części oficjalnej głos zabrali absolwenci, prezentując wzruszający program artystyczny. Podziękowali oni panu dyrektorowi, pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom za wiedzę i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie, a koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone szkolne lata. Niejednemu łza się w oku zakręciła, ale - jak stwierdzili absolwenci - ,,nadszedł czas rozstania, bo coś się kończy, a coś się zaczyna”.

Na zakończenie pan dyrektor jeszcze raz podziękował nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz życzył udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.

SAM 9460SAM 9463koniec r. szkoniec rkoniec rokuSAM 9454SAM 9532SAM 9536SAM 9566SAM 9577