komunikarCOVID19

Drodzy uczniowie, rodzice, nauczyciele!

W związku z decyzją Ministra EN podaję do publicznej wiadomości iż od 26.03 - 10.04.20 r. organizowane jest kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Rodziców proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Zdaję sobie sprawę z tego, ile trudu wkładają oni w wychowywanie i edukację swoich dzieci, szczególnie teraz, kiedy wielu z nich łączy swoją pracę zawodową ze wsparciem dzieci w zdalnej nauce – podkreślił Minister Edukacji Narodowej. – Apeluję i proszę dyrektorów szkół oraz nauczycieli o zwrócenie szczególnej uwagi na równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizycznych dzieci. Proszę wszystkie organy prowadzące i samorządy o okazanie niezbędnego wsparcia materialnego i organizacyjnego. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i stanowi dla nas wszystkich wyzwanie. Dziękuję za dotychczasowe wysiłki i aktywność – powiedział minister Dariusz Piontkowski.
Organizacja nauczania zdalnego w Skole Podstawowej w Oksie odbywa się z wykorzystaniem e-dziennika „Librus”. Tam umieszczane są na bieżąco wszelkie informacje o sposobie realizacji, sposobie kontaktu z nauczycielami. Informacje od uczniów i rodziców są na bieżąco analizowane i rozpatrywane. Sposób kontroli i oceniania zostanie dostosowany do obecnej sytuacji i przedstawiony przez poszczególnych nauczycieli. Uwzględniać on będzie warunki pracy i wkład ucznia w rozwiązywanie zadań przekazywanych przez nauczyciela. Dopuszcza się komunikowanie z nauczycielami drogą mailową na adresy podawane przez nauczycieli. Treści nauczania i ilość zadań dobierane będą tak, aby nadmiernie nie obciążać uczniów.

Życzę nam wszystkim spokoju i zachowania zdrowego rozsądku, a przede wszystkim zdrowia i szybkiego powrotu do szkoły.

Dyrektor Leopold Sputo

zdalne

       W związku z zaistniałą sytuacją zawieszenia zajęć edukacyjno-wychowawczych, nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne wykorzystując dziennik elektroniczny LIBRUS. Uczniowie proszeni są o logowanie do dziennika elektronicznego z wykorzystaniem komputera, a nie smartfona, czy tabletu. Nie ma konieczności instalowania żadnych aplikacji, wystarczy zwykła, ogólnodostępna i  darmowa przeglądarka internetowa. Aplikacja dostępna na smartfony w wersji darmowej, ma niepełną funkcjonalność, natomiast aplikacja z pełną funkcjonalnością jest płatna.

JESZCZE RAZ ZALECAMY WYKORZYSTANIE DO PRACY Z DZIENNIKIEM LIBRUS BEZPŁATNEJ PRZEGLĄDARKI INTERNETOWEJ DOSTĘPNEJ NA KAŻDYM KOMPUTERZE STACJONARNYM LUB LAPTOPIE.

     W celu komunikacji nauczyciel-uczniowie używany jest moduł ZADANIE DOMOWE do którego uczniowie mają dostęp z poziomu własnego konta. Zadania przesłane przez nauczycieli za pomocą modułu ZADANIE DOMOWE powinny być odsyłane tą samą droga przy wykorzystaniu przycisku WYŚLIJ ROZWIĄZANIE. Proszę nie stosować innej formy odsyłania rozwiązanych zadań z modułu ZADANIE DOMOWE. Konto rodzica nie ma wszystkich opcji modułu  ZADANIE DOMOWE.
Jeżeli z jakichkolwiek powodów Twoje dziecko nie ma dostępu do swojego konta na dzienniku LIBRUS proszę skontaktować się poprzez wiadomości LIBRUS z poziomu konta rodzica lub telefonicznie z wychowawcą klasy. Dane zostaną odtworzone i dostarczone do wnioskującego rodzica.

zawiesz zajec2020

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

! Od 12 marca br. uczniowie szkół nie przychodzą do szkół.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy. 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty i udostępnienie im niezbędnych materiałów.

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

* dziennik elektroniczny; strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
* mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.


!  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

W roku szkolnym2019/2020, 16 uczniów z klasy IIa, IIIa i III b Szkoły Podstawowej w Oksie po raz pierwszy przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego „Leon”. Udział uczniów w konkursie miał na celu sprawdzenie umiejętności matematycznych jak również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień, a przede wszystkim promowanie matematyki jako atrakcyjnej dziedziny nauki. Mali matematycy, reprezentanci klas, przez godzinę zmagali się z zadaniami matematycznymi. To był bardzo emocjonujący czas dla uczestników i oczekujących na nich nauczycieli. Wydarzenie to miało miejsce 28 listopada   2019r. W tym dniu ze sprawdzeniem swoich umiejętności matematycznych zmagali się uczniowie klasy IIa, IIIa i IIIb. Z relacji uczestników konkursu wynikało, że zadania nie były trudne, czasem trzeba było tylko trochę pomyśleć, żeby znaleźć prawidłową odpowiedź. Prace konkursowe zostały odesłane do organizatora „LEONA”. Zgodnie z regulaminem wyniki biały być ogłoszone w przeciągu dwóch miesięcy od dnia przeprowadzenia konkursu. 10 lutego 2020 roku otrzymaliśmy wyniki, okazało się, że mamy sześciu laureatów. Zostali nimi Jakub Gawłowski, Michalina Pietralik z klasy IIa, Kinga Korpińska, Dawid Sobczyk z klasy IIIa, Aleksander Knap, Maja Laskowska z klasy IIIb. Cieszymy się z tak wysokich wyników naszych wychowanków. Jesteśmy dumni i na pewno będziemy starać się wspierać potencjał i zaangażowanie uczniów oraz ich uzdolnienia matematyczne. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i drobne upominki wręczone na uroczystym apelu. Laureatom gratulujemy sukcesów i życzymy dalszych osiągnięć.IMG 0575

Uczniów Szkoły Podstawowej w Oksie można nazwać „Młodymi naukowcami na tropie”, bo pomimo trwania ferii zimowych uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Akademia Rejowska”. W dniach 27 – 29 stycznia, pracując w grupach pod okiem swoich nauczycieli, rozwijali kompetencje kluczowe, umiejętności uczenia się, zgłębiali tajniki wiedzy o otaczającym nas świecie. Wykorzystując narzędzia TIK, korzystali z aplikacji Kahoot i Learning Apss, wspomagających nauczanie oparte na grach, quizach, interaktywnych ćwiczeniach, zabawach. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze i cieszyły się zainteresowaniem uczniów. To na pewno nie był stracony czas!

IMG 0530IMG 0533

IMG 0539IMG 0546

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a - 22 stycznia - Dzień Dziadka. Święta te mają w Polsce tradycję liczącą ponad pół wieku, pojawiły się bowiem w naszych kalendarzach już w latach 60 ubiegłego wieku i na stałe weszły w nasze kalendarze. Są to Święta, które dają naszym najbliższym wiele ciepła, radości i miłości, wnukowie mogą okazać swój szacunek. Laurka, ręcznie robiony upominek, piosenka, wierszyk – na tę okazję każdy prezent jest dobry. Ważne, żeby był to prezent od serca bo takie najbardziej cenią sobie Babcie i Dziadkowie.

Mnóstwo uśmiechów i pocałunków czekało na specjalnych gości w naszej zerówce, w Szkole Podstawowej w Oksie. Dnia 23 stycznia 2020 r. dzieci odwiedziły ich ukochane Babcie oraz Dziadkowie. Z okazji Dnia Babci i Dziadka zerówka przygotowała małe przedstawienie pod okiem wychowawczyni Alicji Rosińskiej. Dzieci zaprezentowały wiele wierszy, piosenek oraz zatańczyły tańce. Dziadkowie przypatrywali się występom swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami, nie kryli wzruszenia podziwiając prezentacje swoich "skarbów”. Każdy gość otrzymał specjalny upominek przygotowany na tę okazję przez kochanego wnusia lub wnusię. Na wszystkich licznie przybyłych czekała kolejna niespodzianka — słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców. Ciepłe słowa i serdeczne życzenia skierowali do dziadków wójt Gminy Oksa pan Tadeusz Soboń oraz dyrektor szkoły pan Leopold Sputo.

Wspólne biesiadowanie było wspaniałą okazją do poznania się, nawiązania rozmowy czy podzielenia wspomnieniami. Wszystkie przedszkolaki były przeszczęśliwe witając swoje Babcie i Dziadków w naszych progach, a dostojni goście nie kryli swojego wzruszenia.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom zaangażowanym w przygotowanie tej uroczystości.

 

IMG 0491

IMG 0495

IMG 0502

 

 

W Szkole Podstawowej w Oksie 9 stycznia odbyła się zbiórka pieniędzy z racji 28 Edycji Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zorganizowaliśmy kiermasz ciast, z którego dochód przeznaczyliśmy na cele fundacji. To już 18 raz nasza szkoła uczestniczy w Wielkim Finale. Sprzedaż rozpoczęła się od pierwszych godzin lekcyjnych. Każdy uczeń mógł kupić sobie kawałek pysznego wypieku i tym samym wspomóc Organizację.

Do akcji włączyli się również pracownicy Urzędu Gminy w Oksie. Wszyscy uczestnicy otrzymali symboliczne serduszko z hasłem ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy’’!  W ten sposób połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Cieszymy się, że mimo naszego młodego wieku możemy uczestniczyć w tak w wielkim dziele i wspólnie tyle zdziałać. Do zobaczenia za rok!

IMG 0484

IMG 0469

IMG 0472