Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Oksie rozpoczęły się mszą w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja pod przewodnictwem księdza kanonika Tadeusza Marczewskiego.  
W uroczystościach wzięli udział Wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń, przedstawiciele Rady Gminy w Oksie, poczty sztandarowe OSP z terenu gminy Oksa, dyrektorzy szkół, zaproszeni goście, lokalna społeczność, nauczyciele i uczniowie. Po zakończonej mszy wszyscy uczestnicy wraz z orkiestrą dętą OSP Zakrzów pod batutą Rafała Bednarczyka i pocztami sztandarowymi wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Oksa udali się na cmentarz parafialny, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze przy obelisku upamiętniającym poległych powstańców styczniowych i na grobach legionistów. Dalsza część uroczystości miała miejsce w remizie OSP w Oksie.  Pan wójt Tadeusz Soboń przywitał wszystkich zebranych i wyrażając swoją wdzięczność za tak liczne uczestnictwo w obchodach 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W swoim wystąpieniu podkreślił rangę Święta Niepodległości, mówiąc, że jest to najważniejsze polskie święto patriotyczne. To dzień szczególny, przypominający nam nie tylko o radości z odzyskanej wolności, ale też skłaniający do refleksji, że wolność nie jest czymś trwałym i danym raz na zawsze. Pan wójt wspomniał również o bohaterskiej postawie mieszkańców gminy Oksa Teofilu Ślizowskim i Piotrze Jaskólskim, którzy brali udział  w walkach o niepodległość naszej ojczyzny. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Oksie zaprezentowali zebranym montaż słowno-muzyczny, którego mottem były słowa: „Wstań Polsko moja!” . Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających odzyskanie niepodległości i ukazała ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli stale podejmował inicjatywę walki o własne suwerenne  państwo.

 

 

P1250711

szkolaPamieta

                                         Pamiętamy o tych, którzy odeszli…

W dniu 28 października w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła pamięta” uczniowie najmłodszych klas odwiedzili pobliski cmentarz parafialny. Zbliżający się dzień 1 listopada w polskiej tradycji ma szczególne znaczenie. To właśnie wtedy z wyjątkową mocą wspominamy wszystkich tych, którzy odeszli. Naszych bliskich,  współpracowników szkoły czy ludzi, którzy swoją charyzmą, bohaterską postawą, działaniem na rzecz środowiska lokalnego, na trwałe zapisali się w historii naszej miejscowości. Uczniowie i nauczyciele odwiedzili lokalne miejsca pamięci, zapalili  znicze przed tablicą poległych powstańców, a także na mogiłach byłych nauczycieli i pracowników szkoły. Symboliczne zapalenie zniczy  jest wyrazem szacunku i jednoznacznie głosi – „Pamiętamy”. Pamięć o tych, którzy odeszli jest ważnym elementem życia naszej społeczności uczniowskiej.

P1250645

poznaj polskeJuż po raz kolejny w ramach projektu Poznaj Polskę uczniowie klas V-VIII wraz z opiekunami  uczestniczyli w  wycieczce  do Warszawy. Przez trzy dni od 02.do 04. listopada zwiedzaliśmy stolice. Odwiedziliśmy  Stare Miasto, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Nike, Warszawską Syrenkę, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie z  zajęciami edukacyjnymi, Łazienki Królewskie , muzea, cmentarz na Powązkach i wiele innych ciekawych obiektów. Realizowaliśmy również obowiązkowe punkty MEN. Ostatni dzień spędziliśmy w Centrum Nauki Kopernik. To była wspaniała przygodaIMG 3032

Dnia 13 października 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych, połączona z pasowaniem na ucznia. Ceremonia odbyła się w  sali gimnastycznej  na tle pięknej dekoracji. Na Ślubowanie przybyli: wójt gminy Oksa – Tadeusz Soboń,  rodzice uczniów, a także koledzy i koleżanki z grupy przedszkolnej z wychowawcą. Zanim nasi najmłodsi uczniowie zostali przyjęci do społeczności szkolnej, zaprezentowali swoje umiejętności przed publicznością. Pod opieką wychowawczyni pani Beaty Tatar przygotowali program artystyczny. W wierszach i piosenkach potwierdzili znajomość zasad ruchu drogowego i obowiązków szkolnych. Występ uczniów spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrymi uczniami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor Leopold Sputo  dokonał czarodziejskim ołówkiem symbolicznego pasowania naszych bohaterów  na uczniów. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze i inne prezenty. Serdeczne podziękowania kierujemy do pana wójta  Tadeusza Sobonia, że zechciał swoją obecnością uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu naszych pierwszaków. Dziękujemy serdecznie za miłe upominki.

Wychowawca klasy pierwszej składa gorące podziękowania za liczną obecność Rodziców i pomoc w organizacji uroczystości Ślubowania. Bardzo cieszyliśmy się, że byliśmy tam wszyscy razem, bo było to święto nas wszystkich.

P1250604

Dnia 13 października 2022r.  w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: pan wójt Tadeusz Soboń, pani inspektor oświaty Renata Drozd, przedstawiciele Koła Emerytów, pani przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Włodarczyk oraz pan dyrektor Leopold Sputo, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Pan wójt, pan dyrektor i pani przewodnicząca Rady Rodziców podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia, za codzienną troskę o dobro dzieci oraz złożyli wszystkim  najlepsze życzenia. Następnie głos zabrali uczniowie, którzy, poprzez wzruszające wiersze i piosenki, również podziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom za poświęcenie, czas i cierpliwość oraz wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Na zakończenie uczniowie złożyli wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia, odśpiewali gromkie ,,Sto lat!” a także   wręczyli kwiaty i upominki od Samorządu Szkolnego.

P1250460

W dniu 30 września uczniowie klasy IV wzięli udział w wycieczce do Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat historii trzeciego pod względem prezentowanej ilości czasomierzy muzeum na świecie, po Chicago i Oxfordzie. W trakcie zwiedzania ekspozycji dowiedzieli się, że muzeum posiada bogate i zróżnicowane zbiory setek zegarów słonecznych i przyrządów gnomonicznych, rozmaite przyrządy do mierzenia czasu: klepsydry, zegary ogniowe                    i mechaniczne, a także przyrządy astronomiczne. Duże wrażenie zrobiła na nich również biblioteka starodruków, kolekcja grafik i ekslibrisów oraz zachowane wnętrza domu Przypkowskich wypełnione zbiorami sztuki. Odbyli krótki spacer w tajemniczym Ogrodzie Czasu. To była ciekawa i pouczająca lekcja historii, podczas której dosłownie „czas się zatrzymał”.

 IMG 1928

Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi wzięli udział w X Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”, którego organizatorami są Fundacja „Zawsze Warto”        i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ. Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej, doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę, kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego oraz rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej (językowej                i historycznej). W etapie szkolnym, który odbył się 29 września, wzięli udział zainteresowani uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV-VI i VII-VIII. Rywalizacja w tym dyktandzie to nie tylko sprawdzian znajomości języka ojczystego, ale też okazja, by przywołać pamięć o najważniejszych postaciach i wydarzeniach współczesnej historii Polski po 1918 roku. To była przyjazna lekcja języka ojczystego i historii.

IMG 1924