pl. Mikołaja Reja 19,
28-363 Oksa

+48 41 38 08 267
sekretariat@spoksa.pl

W dniu 23 października 2018 roku  uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Oksie wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym z policjantami, które dotyczyło cyberprzemocy i cyberprzestępczości.

Tematem spotkania  były zagrożenia związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością. Przedstawiciele Komisariatu Policji w Małogoszczu, sierż. szt. Marek Żarski i asp. Marcin Parzniewski omówili  jakie zagrożenia mogą spotkać nas w internecie oraz jak się chronić przed zagrożeniami, które niesie sieć. Ostrzegali uczniów przed pochopnym udostępnianiem w internecie swoich danych osobowych, zdjęć i filmów. Zwrócili także uwagę na konieczność ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci

Czytaj więcej: Zagrożenia związane z cyberprzemocą i cyberprzestępczością

SAM 849817 września 2018 roku odbyły się w Oksie uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej. Oddano hołd pomordowanym, którzy pochodzili z gminy Oksa: ppor. Władysławowi Grzegorczykowi, rtm. Marianowi Jadownickiemu, przod. Władysławowi Badylakowi, st. przod. Józefowi Bzowskiemu, post. Władysławowi Kitlińskiemu, st. post. Andrzejowi Pawełczykowi, post. Edwardowi Zbroińskiemu. Zostali oni brutalnie zamordowani w 1940 r. w  Katyniu, Charkowie i Twerze-Miednoje. Posadzone dla uczczenia ich pamięci dęby w oksyńskim parku przypominają jak drogo została opłacona nasza wolność.

Czytaj więcej: „I tylko pamięć została po tej katyńskiej nocy…”.

SAM 8540Dzieci w gospodarstwach rolnych są   angażowane do pomocy bądź same chcą uczestniczyć  w pracach polowych. Dlatego  KRUS przygotował  wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, których nie można powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia. Zazwyczaj są to czynności związane z obsługą maszyn, narzędzi rolniczych,  pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin. Dobrze wiemy, że są to czynności,  które przekraczają możliwości psychofizyczne dziecka. Dlatego ważne jest, by podejmować wszelkie działania edukujące w tym zakresie. Bezpieczeństwo podczas zabaw i prac na wsi było tematem spotkania z przedstawicielami KRUS, w Szkole Podstawowej w Oksie. 

Czytaj więcej: KRUS Dzieciom czyli Bezpieczne dziecko na wsi