pl. Mikołaja Reja 19,
28-363 Oksa

+48 41 38 08 267
sekretariat@spoksa.pl

Rok szkolny 2018/2019 dobiegł końca. Był to rok szczególny, ponieważ absolwentami zostali uczniowie klas III gimnazjum i klasy VIII szkoły podstawowej.

Dnia 19 czerwca 2019r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie absolwentów. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: ks. kanonik Tadeusz Marczewski, wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Kolekta, inspektor oświaty Renata Drozd i pani dyrektor Maria Supernat. Dyrektor szkoły Leopold Sputo, w obecności nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców i uczniów, podsumował miniony rok szkolny i stwierdził, że był on bardzo udany. Uczniowie, którzy przez cały rok pracowali sumiennie, zostali docenieni i nagrodzeni. Odebrali oni z rąk pana dyrektora świadectwa z wyróżnieniem, nagrody książkowe, dyplomy, statuetki i certyfikaty za bardzo dobre wyniki w nauce, a także za sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, projektach, przeglądach artystycznych. Nagrody wręczył także pan wójt – rower dla Szymona Cieska za reprezentowanie gminy i powiatu na szczeblu wojewódzkim w Konkursie Wiedzy Pożarniczej, nagrody książkowe: dla Pauliny Odias za najlepszy wynik na egzaminie gimnazjalnym i dla Mateusza Gwiazdy za najlepszy wynik na egzaminie ósmoklasisty.

W tym dniu pan dyrektor podziękował również za dotychczasową pracę dydaktyczną i wychowawczą nauczycielkom: Urszuli Sycie i Grażynie Marzec, które przeszły na emeryturę. Były więc wspomnienia, bukiety kwiatów i najlepsze życzenia dla pań.

Po części oficjalnej głos zabrali absolwenci, prezentując wzruszający program artystyczny. Podziękowali oni panu dyrektorowi, pani dyrektor, nauczycielom, rodzicom za wiedzę i trud włożony w ich nauczanie i wychowanie, a koleżankom i kolegom za wspólnie spędzone szkolne lata. Niejednemu łza się w oku zakręciła, ale - jak stwierdzili absolwenci - ,,nadszedł czas rozstania, bo coś się kończy, a coś się zaczyna”.

Na zakończenie pan dyrektor jeszcze raz podziękował nauczycielom, uczniom i rodzicom oraz życzył udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.

SAM 9460SAM 9463koniec r. szkoniec rkoniec rokuSAM 9454SAM 9532SAM 9536SAM 9566SAM 9577

 

W dniach 25.04.2019r. – 22.06.2019r. nauczyciele z naszej szkoły uczestniczyli w szkoleniach cyfrowych z Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych  skrót: TIK w ramach projektu „Akademia Rejowska”. Projekt ten współfinansowany jest z  funduszy unijnych w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny.  Szkolenie cyfrowe ma na celu podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie kształcenia. Dzięki tym szkoleniom nauczyciele zdobyli wiedzę z zakresu korzystania z narzędzi TIK w procesie dydaktycznym a  tym samym wiedzą jak stosować  ją w regularnym procesie  nauczania przedmiotowego. 

Akademia Rejowska

Grupa uczennic z klas III gimnazjum przedstawiła inscenizację fragmentu dramatu Juliusza Słowackiego pt.,,Balladyna''. Dekoracja sali była podzielona na dwie części, jedna przedstawiała izbę w domu, a druga las. W domowej części znajdowały się: stolik z krzesłami ustrojony świeżymi kwiatami, obrusem oraz garnuszkami. W tle widać było obraz,ławkę,świeczki oraz zasłonę. Za to w leśnej części znajdowały się leśne drzewa, sztuczny mech, krzaki z malinami oraz zwierzęta leśne. Aktorki miały na sobie stroje odpowiednie do tego rodzaju przedstawienia oraz odpowiednią charakteryzację.
Przedstawienie odegrały bardzo profesjonalnie i włożyły w to dużo

pracy. Zgromadzona w sali publiczność nagrodziła występ gromkimi brawami

Obsada przedstawienia:
-Balladyna:Aleksandra Kaczmarek
-Alina:Paulina Sadowska
-Wdowa:Magdalena Haczyk
-Kirkor:Natalia Cych
-Goplana:Marlena Bednarczyk
-Grabiec:Paulina Odias
-Chochlik:Julia Kot
-Skierka:Katarzyna Wojciechowska
-Sługa:Oliwia Smyrkoska (reżyser)

Balladyna

W ramach zajęć artystycznych uczennice przygotowały spektakl teatralny pt.,,Skąpiec". Wśród publiczności znaleźli się uczniowie klas VI, VII oraz gimnazjaliści. Scena przedstawiała wnętrze domu, w którym spotykali się bohaterowie: Harpagon, Kleant, Walery, Eliza, Frozyna, Anzelm, Marianna, Komisarz, Strzałka, Jakub. Role odegrane były profesjonalnie bez nutki tremy. Publiczność podziękowała gromkimi brawami uczennicom za wysiłek włożony w przygotowanie spektaklu.

skąpiec

W dniu 11.06.2019 r. odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową, który był poprzedzony egzaminem teoretycznym. Egzamin praktyczny przeprowadził przedstawiciel Policji sierż. szt. Marek Żarski. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IVa i IVb, którzy wykazali się umiejętnością jazdy rowerem oraz wiadomościami teoretycznymi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W obydwu dziedzinach uczniowie sprostali stawianym przed nimi wymaganiom. Wydarzeniu temu towarzyszyły spore emocje i radość ze zdobycia uprawnień.  Posiadanie Karty Rowerowej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Kolejnym wydarzeniem, które  miało miejsce tego dnia było spotkanie uczniów całej szkoły z panem Policjantem, który przestrzegał przed zagrożeniami i niebezpieczeństwami mogącymi przydarzyć się podczas spędzania czasu wolnego. Uczniowie z zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w pogadance. Na zakończenie pan Policjant życzył wszystkim bezpiecznych i udanych wakacji.                                                                               

  karta rowerowa