Oddział 0 – „Tak Jezus mnie kocha” wyd. Jedność - podręcznik

Klasa I – „Poznaję Boży świat” wyd. Jedność - podręcznik

Klasa II – „Odkrywam Królestwo Boże” wyd. Jedność – podręcznik

Klasa III -  „Poznaję Jezusa” – wyd. Jedność - podręcznik + ćwiczenia

Klasa IV – „Miejsca pełne Bogactw” – wyd. Jedność  - podręcznik

Klasa V – „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” – wyd. Jedność - podręcznik

Klasa VI – „Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno” – wyd. Jedność-  podręcznik

Klasa VII – „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” – wyd. Jedność - podręcznik

Klasa VIII – „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” – wyd. Jedność -  podręcznik

obrazekpic11014166142296317with ratio16 9

Wszystkim Uczniom i ich Rodzicom oraz Pracownikom Szkoły Podstawowej  w Oksie

życzę wspaniałych, pogodnych i bezpiecznych wakacji.

Do zobaczenia we wrześniu! 

Dyrektor Szkoły 

Leopold Sputo 

Drodzy Uczniowie,

ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone dnia 1 lipca 2022r. Wychowawcy podczas wydawania świadectw wręczyli Wam kody do logowania na platformie:  https://wyniki.edu.pl/ na której każdy uczeń może zobaczyć swój wynik z egzaminu.

O terminie odbioru zaświadczeń będziemy informować Was przez dziennik Librus.

https://wyniki.edu.pl/

„Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami” – te słowa były mottem przewodnim zakończenia roku szkolnego 2021/2022 i pożegnania uczniów klas ósmych. Uroczystość, która odbyła się w piątek 24 czerwca, zaszczycili swoją obecnością pan Wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń, ks. proboszcz Tadeusz Marczewski i pani inspektor        ds. oświaty pani Renata Drozd. Pan dyrektor Leopold Sputo podziękował nauczycielom, rodzicom, pracownikom szkoły oraz uczniom za całoroczną pracę i zaangażowanie. Następnie wręczył najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem oraz liczne nagrody książkowe za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie oraz dyplomy za udział w konkursach              i podejmowane działania na rzecz szkoły. Ten dzień był szczególnie ważny dla uczniów klas ósmych, którzy kończąc naukę w naszej szkole, wkroczyli w nowy etap swojego życia. Uroczystość zakończył program artystyczny w wykonaniu naszych ósmoklasistów, którego przesłaniem było zachęcenie młodzieży do podejmowania nowych wyzwań i podążania za własnymi marzeniami. Po części artystycznej uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie odebrali świadectwa z rąk wychowawców. Wszystkim uczniom gratulujemy i życzymy zdrowych, bezpiecznych wakacji!

 

P1240708

P1240563

 

W dniu 15.06.2022 r. w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na Kartę Rowerową, który był poprzedzony egzaminem teoretycznym przeprowadzonym przez opiekuna panią Anię Szczerbę.  Egzamin praktyczny przeprowadził przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie mł.asp. Kamil Wiśniewski. Do egzaminu przystąpili uczniowie klasy IV, którzy wykazali się umiejętnością jazdy rowerem oraz wiadomościami teoretycznymi z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W obydwu dziedzinach uczniowie sprostali stawianym przed nimi wymaganiom. Wydarzeniu temu towarzyszyły spore emocje i radość ze zdobycia uprawnień. Posiadanie Karty Rowerowej przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa podczas poruszania się po drodze. Szczególne podziękowania składamy na ręce przedstawiciela Policji za sprawne przeprowadzenie egzaminu praktycznego oraz za wskazówki jakich zachowań należy unikać i na co zwracać szczególną uwagę będąc uczestnikiem ruchu drogowego.  

P1240572

P1240539

W dniu 9 czerwca 2022r. uczniowie klas Va i Vb wzięli udział w grze terenowej  „Bezpieczna wieś” zorganizowanej  przez przedstawicieli  KRUS w Jędrzejowie. Przez zabawę dzieci zdobywały wiedzę na temat: bezpiecznej pracy w gospodarstwie, obsługi maszyn i urządzeń rolniczych, środków ochrony roślin, jak również pracę przy zwierzętach. Lato  to czas intensywnych prac polowych. Zbiór owoców i warzyw wymaga wiedzy na temat jak wykonywać to bezpiecznie bez uszczerbku na zdrowiu nie tylko dla dorosłych ale również dla dzieci, które pomagają swoim rodzicom. Serdecznie dziękujemy pracownikom KRUS za przybycie do naszej placówki i zorganizowanie wspaniałej zabawy dla uczniów. 

 

P1240531

Zbliżają się wakacje, aby ten okres przebiegał spokojnie i bezpiecznie zaprosiliśmy do naszej szkoły przedstawiciela policji, dzielnicowego sierż. sztab. Łukasza Balińskiego, który przeprowadził pogadanki na temat bezpieczeństwa i zagrożeń w okresie wakacji. Policjant przypomniał podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drodze. Rozdając uczniom opaski odblaskowe, przypomniał jak ważne jest ich stosowanie. Uwrażliwiał jak istotne jest zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabaw nad wodą, na plaży. Uczulał na zagrożenia związane z kontaktami z osobami nieznajomymi czy sięganiem po różnego rodzaju używki. Uczniowie czynnie uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami. Społeczność szkolna dziękuje za poświęcony czas i dobre rady.

P1240613