Dnia 17 maja na wycieczkę szkolną do Krakowa   udało się 39 uczniów SP z klas Ia, Ib, II a i Va.  Uczniom towarzyszyły w charakterze opiekunów: mgr Małgorzata Łaskawska, mgr Justyna Rosińska, mgr Bogusława Jaskólska i mgr Ewelina Rosikoń. Wycieczka została zaplanowana i przygotowana perfekcyjnie, dzięki temu, plan został pomyślnie zrealizowany. Uczestnicy utworzyli zgraną grupę. Wraz z przewodnikiem odbyliśmy rejs statkiem po Wiśle, zwiedziliśmy Kościół Mariacki,  Smoczą Jamę i Rynek Główny.  Podczas zwiedzania Wzgórza Wawelskiego uczestnicy wycieczki podziwiali renesansowy dziedziniec na Zamku Królewskim oraz Katedrę Wawelską - symbol wiary, dumy i świetności dawnych czasów. Kraków  bardzo nam się spodobał. Po męczącym dniu obfitym w długie spacery udaliśmy, się do przytulnej restauracji  na obiad przy ulicy Brackiej. Długi dzień zakończyliśmy zakupem pamiątek. Niestety wszystko co dobre, kiedyś się kończy. Z żalem wyjeżdżaliśmy z  Krakowa. Wszyscy uczestnicy zgodnie oświadczyli, że  odwiedzą go ponownie.

 

W ramach obchodów Międzynarodowego  Dnia Ziemi  jak co roku we współpracy z Nadleśnictwem Jędrzejów przeprowadziliśmy akcję pod hasłem: „Jesteśmy Eko – sadzimy las”. Uczniowie klas VII wraz z opiekunami udali się do leśniczówki w Oksie, gdzie pracownicy Nadleśnictwa przeprowadzili krótką pogadankę na temat biocenozy lasu oraz sposobów i metod sadzenia drzew w szkółkach leśnych. Następnie Pan Rafał Terczyński poprowadził ścieżkę dydaktyczną na temat boru mieszanego świeżego aż do przepływającej nieopodal rzeki Nidy. Po wysłuchaniu i omówieniu szczegółów dotyczących sadzenia, uczniowie mogli wykazać się praktycznie i każdy z nich mógł osobiście posadzić kilka sadzonek sosny. Pracownicy Nadleśnictwa zadbali o uczniów częstując ich słodkimi napojami i bułkami. Podsumowaniem tego dnia były wspólne gry i zabawy na świeżym powietrzu, a zwieńczeniem pieczenie kiełbasek na ognisku.  Oprócz tego z banerów tam stojących przypomnieliśmy sobie, jakie zwierzęta zamieszkują lasy naszego terenu. Bardzo dziękujemy pracownikom Nadleśnictwa szczególnie  Pani Magdalenie Rys oraz Panom: Rafałowi Terczyńskiemu, Andrzejowi Łuszczek, Arturowi Niemstak i Piotrowi Mistal. Głównym celem  naszej akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie i kształtowanie postaw proekologicznych wśród dzieci i młodzieży.  

processed 9d103c62 ee6b 4d54 b461 8c05b8995407 yBURJgKO

Święto Narodowe Trzeciego Maja to dla nas, Polaków, jedna z najważniejszych dat w roku. To właśnie na Zamku w Warszawie, w Sali Senatorskiej, uchwalono   jeden z najważniejszych w polskiej historii dokumentów.  Pierwsza w Europie, a druga na świecie konstytucja była prawdziwym ewenementem politycznym, a zarazem desperacką próbą wydobycia państwa        z głębokiego kryzysu. Choć sformułowana w niej światła koncepcja reformy państwa nie została niestety zweryfikowana w praktyce z uwagi na działania ościennych mocarstw, Ustawa rządowa do dziś pozostaje jednym z najbardziej wzniosłych symboli dążeń Polaków do życia w wolny, suwerennym i sprawiedliwym kraju.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Oksie uczcili święto Konstytucji 3 Maja. Z tej okazji, 05.05.2022  odbyła się uroczysta akademia pod hasłem "Wiwat Maj! Trzeci Maj!".
Program artystyczny przygotowali uczniowie z klasy VIIIa, VIIIb oraz klasy IV. Podczas uroczystości wybrzmiały wiersze i piosenki patriotyczne poświęcone temu historycznemu wydarzeniu. Całość wzbogaciła   prezentacja zawierająca najważniejsze informacje na temat uchwalenia Konstytucji 3 Maja przygotowana przez uczniów klasy VIIIb. Po wielu sezonach pandemii z ogromną przyjemnością uczestniczyli w niej uczniowie, nauczyciele i dyrekcja. Uroczystość miała charakter poetycko muzyczny, stała się  okazją do zaprezentowania talentów  aktorskich, piosenkarskich i recytatorskich.  Program dostarczył wiele wzruszeń i niewątpliwie skłonił do refleksji nad znaczenie takich słów jak wolność i niepodległość.  Wszyscy przecież marzymy o tym, by świat, w którym żyjemy, był dobry i piękny, a człowiek w nim żyjący, szczęśliwy.

P1240229

„Kubusiowi Przyjaciele Natury” – to ogólnopolski program edukacyjny dla szkół o tematyce ekologicznej, organizowany przez firmę Kubuś.
Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.
W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie klasy III przystąpili do XIV edycji programu  „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, uzyskując certyfikat potwierdzający udział w tym projekcie.                    W programie uczestniczyło łącznie 20 dzieci.
W ramach programu uczniowie  zrealizowali trzy obowiązkowe scenariusze  zajęć, które umieszczone były w materiałach edukacyjnych dla nauczycieli:
1. „Dbam o rośliny i zwierzęta – nawet te najmniejsze”
2. „Dbam o aktywność fizyczną”
3. „Dbam o siebie i jem warzywa i owoce".

P1240213.jpg

Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczniowie z klasy VII b wraz z  wychowawcą panią Dorotą Baran przyłączyli się do akcji Sprzątania Świata. Uczniowie porządkowali teren naszej gminy. Celem akcji jest nie tylko troska o naturalne środowisko w najbliższej okolicy, ale także kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców naszej gminy i dbanie            o wspólne dobro. Zachęcamy więc wszystkich, aby przyłączyli się do akcji i na co dzień dbali o swoje otoczenie.

1650616537222

W dniu 20 kwietnia 2022 r. uczniów klas 0-IV odwiedziła pani pszczelarka, która poprowadziła  warsztaty pt. „Pszczoły – nasi mali przyjaciele”.

Głównym celem  przeprowadzonych warsztatów  przyrodniczych było kształtowanie proekologicznej postawy dzieci,  zwiększanie ich wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody oraz uzmysławianie jak bardzo nasze życie związane jest z pszczołami. W czasie zajęć dzieci dowiedziały się,  kim jest bartnik i czym zajmuje się osoba wykonywująca ten nietypowy zawód oraz  w jaki sposób powstaje miód.  Dzieci  z ciekawością odkrywały tajemnice kryjące się w małym ciemnym ulu, w którym znajdowały się prawdziwe pszczoły. Dowiedziały się również, skąd w ulu bierze się wosk, w jaki sposób pszczelarz go pozyskuje oraz jak rozpoznać  i oznaczyć królową pszczół. W ramach warsztatów, każde dziecko wykonało świeczkę z wosku pszczelego.  Za aktywny udział w zajęciach wszyscy uczniowie otrzymali słoiczki ze smacznym miodem. Wspólne poznawanie pszczelich obyczajów to wspaniała przygoda oraz okazja do zdobycia wiedzy.

 

 

P1240189

ggggg"Bliznę po odejściu dobra pamięć leczy"

Zbigniew Herbert 

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Marii Korpus - naszej serdecznej koleżanki,  

naczycielki, wychowawczyni, wspaniałego pedagoga.

Panią Marię zapamiętamy jako osobę ciepłą, serdeczną, zawsze uśmiechniętą.

Żegnamy oddanego pedagoga i wychowawcę wielu pokoleń dzieci i młodzieży.

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

 

Dyrektor, Rada Pedagogiczna,

Uczniowie, Rodzice i Pracownicy

Szkoły Podstawowej  w Oksie 

kartka wielkanocna

Delegacja uczniów z naszej szkoły udała się z wizytą do pana wójta Tadeusza Sobonia, aby złożyć na jego ręce życzenia zdrowia i wzajemnej życzliwości z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych dla wszystkich pracowników gminy i społeczności lokalnej. Pan wójt podziękował za świąteczne życzenia i  otrzymany wielkanocny stroik. Życzył, aby był to czas spędzony w gronie najbliższych pełen otuchy i nadziei.

1649750320281