szkolaPamieta

                                         Pamiętamy o tych, którzy odeszli…

W dniu 28 października w ramach ogólnopolskiej akcji ,,Szkoła pamięta” uczniowie najmłodszych klas odwiedzili pobliski cmentarz parafialny. Zbliżający się dzień 1 listopada w polskiej tradycji ma szczególne znaczenie. To właśnie wtedy z wyjątkową mocą wspominamy wszystkich tych, którzy odeszli. Naszych bliskich,  współpracowników szkoły czy ludzi, którzy swoją charyzmą, bohaterską postawą, działaniem na rzecz środowiska lokalnego, na trwałe zapisali się w historii naszej miejscowości. Uczniowie i nauczyciele odwiedzili lokalne miejsca pamięci, zapalili  znicze przed tablicą poległych powstańców, a także na mogiłach byłych nauczycieli i pracowników szkoły. Symboliczne zapalenie zniczy  jest wyrazem szacunku i jednoznacznie głosi – „Pamiętamy”. Pamięć o tych, którzy odeszli jest ważnym elementem życia naszej społeczności uczniowskiej.

P1250645

poznaj polskeJuż po raz kolejny w ramach projektu Poznaj Polskę uczniowie klas V-VIII wraz z opiekunami  uczestniczyli w  wycieczce  do Warszawy. Przez trzy dni od 02.do 04. listopada zwiedzaliśmy stolice. Odwiedziliśmy  Stare Miasto, Pomnik Małego Powstańca, Pomnik Nike, Warszawską Syrenkę, Zamek Królewski, Pałac w Wilanowie z  zajęciami edukacyjnymi, Łazienki Królewskie , muzea, cmentarz na Powązkach i wiele innych ciekawych obiektów. Realizowaliśmy również obowiązkowe punkty MEN. Ostatni dzień spędziliśmy w Centrum Nauki Kopernik. To była wspaniała przygodaIMG 3032

Dnia 13 października 2022r. w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych, połączona z pasowaniem na ucznia. Ceremonia odbyła się w  sali gimnastycznej  na tle pięknej dekoracji. Na Ślubowanie przybyli: wójt gminy Oksa – Tadeusz Soboń,  rodzice uczniów, a także koledzy i koleżanki z grupy przedszkolnej z wychowawcą. Zanim nasi najmłodsi uczniowie zostali przyjęci do społeczności szkolnej, zaprezentowali swoje umiejętności przed publicznością. Pod opieką wychowawczyni pani Beaty Tatar przygotowali program artystyczny. W wierszach i piosenkach potwierdzili znajomość zasad ruchu drogowego i obowiązków szkolnych. Występ uczniów spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami. W dalszej kolejności pierwszoklasiści ślubowali kochać Ojczyznę, być dobrymi uczniami, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania Pan Dyrektor Leopold Sputo  dokonał czarodziejskim ołówkiem symbolicznego pasowania naszych bohaterów  na uczniów. Na koniec uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodycze i inne prezenty. Serdeczne podziękowania kierujemy do pana wójta  Tadeusza Sobonia, że zechciał swoją obecnością uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu naszych pierwszaków. Dziękujemy serdecznie za miłe upominki.

Wychowawca klasy pierwszej składa gorące podziękowania za liczną obecność Rodziców i pomoc w organizacji uroczystości Ślubowania. Bardzo cieszyliśmy się, że byliśmy tam wszyscy razem, bo było to święto nas wszystkich.

P1250604

Dnia 13 października 2022r.  w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: pan wójt Tadeusz Soboń, pani inspektor oświaty Renata Drozd, przedstawiciele Koła Emerytów, pani przewodnicząca Rady Rodziców Karolina Włodarczyk oraz pan dyrektor Leopold Sputo, nauczyciele, uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły. Pan wójt, pan dyrektor i pani przewodnicząca Rady Rodziców podziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w nauczanie i wychowanie młodego pokolenia, za codzienną troskę o dobro dzieci oraz złożyli wszystkim  najlepsze życzenia. Następnie głos zabrali uczniowie, którzy, poprzez wzruszające wiersze i piosenki, również podziękowali swoim nauczycielom i wychowawcom za poświęcenie, czas i cierpliwość oraz wspaniałe przewodnictwo na trudnej drodze zdobywania wiedzy. Na zakończenie uczniowie złożyli wszystkim pedagogom i pracownikom szkoły najserdeczniejsze życzenia, odśpiewali gromkie ,,Sto lat!” a także   wręczyli kwiaty i upominki od Samorządu Szkolnego.

P1250460

W dniu 30 września uczniowie klasy IV wzięli udział w wycieczce do Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie oraz uczestniczyli w lekcji muzealnej. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali prelekcji na temat historii trzeciego pod względem prezentowanej ilości czasomierzy muzeum na świecie, po Chicago i Oxfordzie. W trakcie zwiedzania ekspozycji dowiedzieli się, że muzeum posiada bogate i zróżnicowane zbiory setek zegarów słonecznych i przyrządów gnomonicznych, rozmaite przyrządy do mierzenia czasu: klepsydry, zegary ogniowe                    i mechaniczne, a także przyrządy astronomiczne. Duże wrażenie zrobiła na nich również biblioteka starodruków, kolekcja grafik i ekslibrisów oraz zachowane wnętrza domu Przypkowskich wypełnione zbiorami sztuki. Odbyli krótki spacer w tajemniczym Ogrodzie Czasu. To była ciekawa i pouczająca lekcja historii, podczas której dosłownie „czas się zatrzymał”.

 IMG 1928

Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi wzięli udział w X Ogólnopolskim Dyktandzie Niepodległościowym „Po polsku o historii”, którego organizatorami są Fundacja „Zawsze Warto”        i Stowarzyszenie Polonistów przy Wydziale Polonistyki UJ. Celem konkursu jest: popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej, doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę, kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego oraz rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej (językowej                i historycznej). W etapie szkolnym, który odbył się 29 września, wzięli udział zainteresowani uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych: klas IV-VI i VII-VIII. Rywalizacja w tym dyktandzie to nie tylko sprawdzian znajomości języka ojczystego, ale też okazja, by przywołać pamięć o najważniejszych postaciach i wydarzeniach współczesnej historii Polski po 1918 roku. To była przyjazna lekcja języka ojczystego i historii.

IMG 1924

Tegoroczna edycja Narodowego Czytania odbywa się w Roku Romantyzmu Polskiego, ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z okazji obchodzonego w 2022 roku dwóchsetlecia pierwszego wydania „Ballad i romansów”

P1250421.jpg

„Wszystkie śmieci są nasze” – takie hasło przyświecało tegorocznej akcji.

Ludzie z roku na rok generują coraz to więcej śmieci. Gdy połączy nas regularne sprzątanie świata, możemy tym uczynić wiele dobrego dla Matki Ziemi. Dlatego uczniowie i nauczyciele naszej szkoły  jak co roku, chętnie zaangażowali się w przebieg tej akcji. Młodsze dzieci wraz z nauczycielami  zbierały śmieci wokół szkoły i w parku. Natomiast  uczniowie klas siódmych i ósmych- rowy oraz okoliczne lasy. Zebraliśmy kilkanaście worków śmieci. Akcja ta ma też aspekt edukacyjny. Chodzi  o to, aby kształtować postawy proekologiczne. Uświadamiać, iż to od nas zależy stan czystości środowiska przyrodniczego i warunków dalszego życia na naszej planecie. Akcja Sprzątanie Świata jest częścią międzynarodowego ruchu „Clean Up The World”, wywodzącego się z Australii. Uczestniczy w nim blisko 40 milionów wolontariuszy na całym świecie. Należymy do tej rodziny.

20220916 080933